۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين | Thursday 19 April 2018  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

 

تماس با ما از طریق 

آدرس بیمارستان سینا: تهران، خيابان امام خميني (ره)، نرسيده به ميدان حسن آباد، بيمارستان سينا

تلفن:    ٦٣١٢٠ و ٦٦٣٤٨٥٠٠ الي ١٠

نوبت دهی تلفنی به شماره  : 54716-021

فاكس:     ٦٦٣٤٨٥٥٣

کدپستی:   ١١٣٦٧٤٦٩١١

Email: hosp_sina@sina.tums.ac.ir

 کانال رسمی روابط عمومی بیمارستان سینا

انتظامات طرح و توسعه  511

مسئول انبار

491 -505

تاسیسات طرح و توسعه 562

حسابداری  - صدور چک 310

ساختمان ادارای

نیروی انتظامی

482

نماز خانه

289

تغذیه

کار پردازی

381 -444

ریاست  بیمارستان    202-220

ترخیص و مدارک پزشکی

فتو کپی
  280

مسئول تغذیه

308

رئیس اداری

263

مدیریت              241-242

پذیرش

365

سردخانه

 404

آشپر خانه

261

کار گزینی

245 -238

امور عمومی          324 -334

مسئول ترخیص 355

دپو

379

سلف سرویس

309

دبیر خانه

247 -248- 237

معاونت  آموزشی و پژوهشی    216

مسئول مدارک پزشکی  409 -348

امور قراردادها

519

واحد پشتیبانی

دفتر شکایات

371

توسعه پژوهش اساتید 217

بایگانی مدارک پزشکی 522

بهداشت محیط

501

رئیس تجهیزات پزشکی  377

آمار و کد گذاری اوراق  286

توسعه پژهش دانشجویی  304

بایگانی پزشکی 

361-348

اتاق بسیج

471

مهندسی تجهیزات پزشکی 302 -366

کنترل عفونت

367

کتابخانه             240-239

تصادفات

347

حراست و انتظامات

رختشویخانه

 265

حاکمیت بالینی

243- 244

واحد انفورماتیک HIS  351 -359

ترخیص

517

مسئول حراست

259

اتو کلاوه

266

دفتر آموزش

256 -257

روابط عمومی سمعی و بصری تالار امام حسین (ع) 260

کنترل کیفی ترخیص 

521

اتاق کنترل

230

آسانسور  قدیم

215

تاسیسات

روابط عمومی و سمعی و بصری تالار شهید شبانی

407

رسیدگی و تکمیل پرونده  356

مسئول انتظامات

401

اسانسوری طرح وتوسعه 563

مسئول تاسیسات

307

حسابداری

نماینده بیمه تامین اجتماعی 454

انتظامات درب ادارای 333

خدمات

424

ناظر فنی تاسیسات وخدمات  306

رئیس حسابداری    208

نماینده بیمه خدمات  درمانی 339

اطلاعات  بیمارستان

357 

امین اموال

430-398

تاسیسات

252 -262

دایره لیست حسابداری   255  - 254

واحد مددکاری

461-462

حراست  طرح و توسعه   510

واحد نقلیه

415

تاسیسات قدیم و اکسیژن 271

در امد حسابداری     343

 

 

رادیولوژی

اتاق اساتید اندوسکوپی 325

درمانگاه تخصصی

دارو خانه

اتاق عمل ها

مسئول رادیوژی

311

اتاق اساتید خون

362

مسئول درمانگاه

258

مسئول داروخانه

503

اتاق عمل جنرال

278 -277- 276 -275

رادیولوژی

301

تراکم استخوان

360

اطلاعات نوبت دهی درمانگاه  352

 

 

پذیرش MRI

317

تست ورزش

331

پذیرش سرپایی

397

تحویل دارو

353 -507

اتاق عمل اورژانس

474- 475 476

جواب دهی MRI

483

درمانگاه جراحی اعصاب ، گوارش ، ریه ،غدد ،داخلی اعصاب 332

صندوق درمانگاه

335

تحویل تجهیزات

341

اتاق عمل ارولوژی

431-463

کارشناسان MRI

320

پذیرش بستری

365

انبار دارو و تجهیزات

502- 344

مراکز تحقیقات

رادیولوژی درمانگاه تخصصی 326

درمانگاه قلب ، ارولوژی ، بیهوشی ، ناباوری330

درمانگاه ارتوپدی

316

داروخانه اورژانس

402

ارولوژی

453 -484

سی تی اسکن اورژانس  358

اتاق پانسمان

319

پاتولوژی

 

تروما

314-315

سونوگرافی اوارژانس

480

اندوسکوپی

411

اسیرومتری 329

پذیرش پاتولوژی

440

مرکز ثبت سرطان

518

سونوگرافی جدید

520

نوار مغزی EEG

342

درمانگاه خون

394-294-362

 

مرکز گروه نورلوژی

506

پزشکی هسته ای ،اسکن قلب  445

اکو قلب 

338

درمانگاه فک وصورت

369

آزمایشگاه

مرکز گروه ارولوژی

538

سسیستوکپی

457

کت لب

392 -393

درمانگاه جراحی

269

پذیرش آزمایشگاه

428

مرکز تحقیقات MS

376 -375 -374- 382- 6312400

نوار مثانه ، سنگ شکنی

494

 

کلینیک چاقی

288

پذیرش آزمایشگاه ارسالی

426

OPG

557

 

نوار عصب عضله نورولوژی 288

مسئول آزمایشگاه

455

 

سی تی اسکن طرح وتوسعه 504 -579

 

نوار عصب عضله

دکتر اکرمی 354

بانک خون

441

 

بخش پیوند کلیه

بخش ارتوپدی

بخش های بالینی

پرستاری

305

زنان

281- 285

مردان

291-292

دفتر پرستاری

478 -479

مترون

500

همراهان

470

همراهان

279

همراهان

233

آموزش پرسنل

523

آموزش بیمار

524

بخش ICU جنرال

بخش جراحی اعصاب

بخش داخلی

A

530-531-532

زنان

464

مردان

466

زنان

568 -564

مردان

552 -554

B

536-537

همراهان

456

همراهان

همراهان

564

همراهان

556

بخش میزرا یک

بخش  MS (ام اس)

 

 

پرستاری

581-580

همراهان

 541

زنان

540

بخش نورولوژی

همراهان

473

بخش CCU

زنان

 543

مردان

547 -546

بخش میزرا دو

اکو 526

527 -528-529

همراهان

544

همراهان

548

پرستاری

489 -581

جراحی عمومی

جراحی عمومی یک و چهار

 

 

همراهان

436

پرستاری

576 -577

پرستاری

567 -568

 

پرستاری

549

بخش فک و صورت

 

همراهان

578

همراهان

569

جراحی عروق

590-591

اتاق گروه بیهوشی

 535

بخش انکوژی

283 -313

زنان

 571 -572

مردان

572 -571

همراهان

593

 

همراهان

284

همراهان

544

همراهان

548

 

اورژانس

حاد2

442 -458

حاد 1

422

مدیر کشیک

413

 

اتاق گچ

417

انتظامات اورژانس 370

پذیرش و ترخیص 468

صندوق اورژانس

414

دفتر اورژانس 451

پاویون آقایان

410-490-412

بخش ICU اعصاب

298 -213

بخش VIP

بخش ICU اورژانس

418 -433

267-268

بخش دیالیز

477

پذیرش و ترخیص

405

 

اتاق اساتید

378

 

سرپرستار

465

 

خط مستقیم

6312300