۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | Saturday 25 September 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

 

تماس به ما از طریق  

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا

 تلفن: 63120 و 66348500 الی 10

 نوبت دهی درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا: 45617676-021

 نوبت دهی کیلینک ام اس: 45617677-021

فاکس: 66348587-021

کدپستی: 1136746911

پست الکترونیکی: hosp_sina@sina.tums.ac.ir

instagram.com/tums.sina

telegram.me/sinahospitalpub


با آخرین اخبار، اطلاعیه ها و نکات پزشکی و بهداشتی در پیام رسان سروش همراه شما هستیم.

آدرس کانال رسمی بیمارستان سینا درپیام رسان سروش : sapp.ir/sinapub

 

 

ساختمان اداری

حسابداری

دفتر شکایات               1371

واحد های پشتیبانی

بهداشت محیط    1501

کارت زنی                    1460

ریاست بیمارستان   1202-1220

رئیس حسابداری 1208

کنترل عفونت                    1367

رئیس تجهیزات پزشکی 1377

خیاط خانه 1416

ترخیص و مدارک پزشکی

مدیریت             1241-1242

دایره لیست حسابداری و اضافه کار 1254

تاسیسات

مهندسی تجهیزات پزشکی 1302

حراست و انتظامات

پذیرش 1365

امور عمومی               1324-1334

مسئول صندوق 1251

مسئول تاسیسات          1307

تجهیزات اتاق عمل  1366

مسئول حراست    1259

مسئول ترخیص    1355

معاونت آموزشی 1216

حسابداری-صدور چک 1310-1343

ناظر فنی تاسیسات و خدمات 1306

رختشویخانه   1265

اتاق کنترل   1230

مسئول مدارک پزشکی 1348 -1409

توسعه پروهش اساتید     1217

حقوق شرکتی و رزیدنت و قراردادی    1246

تاسیسات                  1262 -1252

اتو کلاو  1266

مسئول انتظامات 1512

بایگانی مدارک پزشکی    1522

توسعه پروهش دانشجویی    1304

کارانه     1255

تاسیسات قدیم و اکسیژن 1271

مسئول آسانسور قدیم     1215

نیروی انتظامی  1487

بایگانی پزشکی 1361-1348

کتابخانه          1239 -1240

کار پردازی        1444 -1381

تاسیسات  طرح و توسعه    1562

خدمات          1424

انتظامات درب ورودی  1401

تصادف      1347

واحد انفورماتیک  HIS 1351-1359

مسئول ادارای    1243

تغذیه

امین اموال        1430 -1398

انتظامات اورژانس  1370

ترخیص 1517

روابط عمومی سمعی وبصیری تالار امام حسین (ع)  1260

کارگزینی

مسئول تغذیه             1308

انبار     1491 -1505

انتظامات اعصاب    1482

دکتر ترخیض  1521

روابط عمومی سمعی وبصیری تالار شهید شعبانی 1407

1248-1238-1245

آشیرخانه         1261

واحد نقلیه    1415

انتظامات ارتوپدی    1389

رسیدگی و تکمیل پرونده      1356

روابط عمومی سمعی وبصیری تالار طرح وتوسعه  1560

بایگانی کارگزینی 1247

سلف سرویس    1309

نماز خانه (اتاق بسیج )    1289

انتظامات اتاق عمل    1486

نماینده بیمه تامین اجتماعی  1454

دفتر آموزش             1257 -1256

دبیرخانه               1237-1263

 

سرد خانه    1404

انتظامات درب ادارای   1333

نماینده بیمه خدمات درمانی 1339

آموزش سلامت    1524

آمار و کدگذاری اوراق    1286

 

دپو    1379

حراست طرح و توسعه     1510

واحد مددکاری   1462-1461

امور فرهنگی و رفاهی     1270

حاکمیت بالینی      1290 -  1244

 

آسانسور طرح وتوسعه     1563

انتظامات طرح وتوسعه    1511

 

داروخانه

آزمایشگاه

درمانگاه تخصصی

اتاق اساتید اندوسکوپی   1325

رادیو لوژی

شرکت بینیس  حسابداری 1586

مسئول داروخانه     1503

پذیرش آزمایشگاه    1428

مسئول درمانگاه    1258

اتاق اساتید خون    1362

مسئول رادیو لوژی 1311

OPG           1557

مسئول مخدر داروخانه     1508

پذیرش آزمایش های ارسالی      1426

اطلاعات نوبت دهی درمانگاه    1352

تراکم استخوان    1360

رادیو لوژی                 1301

مامو گرافی            1588

تحویل دارو       1353

مسئول آزمایشگاه    1455

پذیرش سرپایی 1397

تست ورزش    1331

پذیرش      MRI  1317

فیزتراپی             1323

دکتر داروخانه         1507

بانک خون     1441

پذیرش بستری    1365

درمانگاه جراحی اعصاب، گوارش، ریه، غدد، داخلی اعصاب 1332

جواب دهی MRI 1483

طب فیزیکی (کار درمانی )      1391

تحویل تجهیزات   1341

میکروب شناسی      1496

درمانگاه ارتوپدی   1316

درمانگاه خون 1394-1368

کارشناسان MRI   1320

اتاق عمل ها

انبار دارو و تجهیزات 1502 -1344

پاتولوژی

اتاق پانسمان   1319

درمانگاه قلب، اورولوژی، بیهوشی، ناباوری 1330

رادیولوژی درمانگاه تخصصی 1326

اتاق عمل جنرال 1278 -1277 -1276 -1275

داروخانه  اورژانس    1402

پذیرش پاتو لوژی         1440

اسیرومتری   1329

آندوسکوپی    1411

سی تی اسکن  اورژانس 1358

استاد اتاق عمل جنرال1274 -1278

داروخانه اتاق عمل    1280

پاویون پزشکان     1419

درمانگاه فک وصورت    1369

نوار مغزی  EEG     1342

سونوگرافی اورژانس  1480

اتاق عمل اورژانس  1476 -1475 -1474

ترخیص داروخانه       1585

 

درمانگاه جراحی    1269

اکو قلب   1338

سو نوگرافی جدید   1520

اتاق عمل ارولوژی  1463 -1431

   

کلینیک چاقی    1373

کت لب              1393 -1392

پزشکی هسته ای ، اسکن قلب     1445

 
   

نوار عصب عضله نورولوژی 1288

نوبت دهی درمانگاه    1345

سسیستوکپی    1457

 
   

نوار عصب عضله   دکتر اکرمی  1354

پزشکی قانونی  1322

نوار مثانه ، بیوکسی 1494

 
   

سنگ شکنی     1594

پلاسما فرز          1519

اساتید رادیولوژی   1446

 
   

درمانگاه پستان 1373

بیمه درمانگاه  1384

سی تی اسکن طرح و توسعه 1504 -1579

 

پاویون اساتید

پاویون رزیدیت ها ساختمان ادارای

جراحی اعصاب    1226

بخش اورژانس

مر اکز تحقیقات

پاویون هیئت علمی 1227

پاویون ارتوپدی آقایان   1410

اورولوژِی

اطلاعات بیمارستان  1253

مدیر کشیک 1413

مرکز تحقیقات اورولوژی  1484 -1453

پاویون اساتید آقایان 1210

سالن اجتماعات

اقایان    1228

حاد 1 1422

حاد2  1458 -1442

مرکز تحقیقات تروما 1315 -1314

پاویون اساتید خانم ها 1212

اقایان   1222

خانم ها    1235

طب اورژانس  1432

اتاق گچ  1417

دکتر طب اورژانس     1518

اتاق اساتید داخلی 1321

خانم ها   1234

نورولوژی

انتظامات اورژانس  1370

پذیرش و ترخیص 1468

مرکز گروه نورولوژی    1506

اتاق اساتید ارتوپدی 1313

پاویون رادیو لوژی  1229

اقایان    1225

دفتر اورژانس 1451

تریاژ           1451

مرکز گروه اورولوژی 1538

اتاق اساتید ارولوژی   1492

بیهوشی

خانم ها   1236

بخش VIP

CPR                             1357

مرکز تحقیقات M.S   1376 - 1375 - 1340-1374-1382 -63121400

اتاق اساتید آزمایشگاه   1427

اقایان 1221

رزیدنت اورژانس

1267 -1268

سرپرستار اورژانس 1429

مرکز گروه  ارتوپدی    1297

اتاق اساتید نورولوژی 1312

خانم ها 1231

آقایان    1420

پذیرش و ترخیص  1405

تریاژ کوید  1357

دکتر عروق        1603

دفتر اساتید عروق    1293

داخلی

خانم ها    1438  -1469  -1368

اتاق اساتید     1378

صندوق

اتاق گروه بیهوشی  1539

اتاق اساتید پاتولوژی   1435-1425

آقایان    1223

دفتر اورولوژی   1538

سرپرستار   1465

صندوق اورژانس  1414

پاویون بیهوشی  1447

پاویون کلیه اساتید 1509-1599 الی 1597

خانم ها   1219

دفتر بیهوشی     1542 - 1539

خط مستقیم VIP 63121300

صندوق طرح وتوسعه 1388

 

جراحی عمومی

دفتر نورلوژی     1506

 

صندوق درمانگاه    1335

 

اساتید بیهوشی    1598

آقایان              1218

دفتر  جراحی عمومی     1575

 

بانک رفاه 66348540  -1282

 

 

خانم ها    1232

مجله بیهوشی1535

 

بانک ملت 66750810 -1473

 

بخش های بالینی

بخش ارتوپدی

بخش پیوند کلیه

جراحی عروق 2

مترون   1500

دفتر پرستاری   1479 -1478

مردان            1291 -1292

زنان               1281 - 1285

پرستاری   1305

1295 -1296

اموزش بیمار  1524

اموزش پرسنل  1523

همراهان 1233

همراهان  1385

همراهان  1385

همراه       1297

بخش داخلی

بخش جراحی اعصاب

بخش فک و صورت

بخش ICU

مردان 1554-1552

زنان  1564-1568

مردان             1466-1472

زنان  1464-1488

1590-1591

بخش ICU  اورژانس  1418 -1433-1396

همراهان  1556

همراهان    1564

همراهان

همراهان  1456

همراهان 1593

بخش ICU اعصاب 1459 -1298

اساتید   1555

 

بخش M.S  (ام اس)

بخش میزرا یک

بخش ICU جنرال 1

بخش نورولوژی

زنان  1540

همراهان  1541

پرستاری         1481 -1580

A            1532 -1531 -1530

مردان            1546 -1547

زنان  1543

بخش CCU

همراهان  1473

B       1536 -1537

همراهان  1548

همراهان       1544

1527-1528-1529

اکو   1526

دکتر محسنی    1492

بخش ICU جنرال 2

اساتید / رزیدنت   1551/1550

اساتید 1545

جراحی عمومی 1 و 4

جراحی عمومی

بخش میزرا دو

1264-1213

پرستاری  1549

1570

پرستاری    1567 -1568

پرستاری 1576 -1577

پرستاری       1489 -1581

رختکن پرستار    1514

جراحی عروق

همراهان    1569

همراهان   1578

همراهان  1436

 

مردان 1571-1572

زنان  1571 -1572

بخش انکولوژی    1313 - 1283

بخش دیالیز  1477

 

همراهان   1548

همراهان  1544

همراهان  1284

اکو 1294

   
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر منتظری مهناز - متخصص بیماریهای عفونی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر محمدزاده مریم - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات