۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين | Wednesday 8 April 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/08/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - دستیاران طب اورژانس سال یک

 

تاریخ

صبح

عصر

شب

FAST

Acute 2

FAST

Acute 2

FAST

Acute 2

چهارشنبه - ۰۱/۰۸/۱۳۹۲

مجتبوي

واسعی -لادن رضا

حسني

اميري -آناهيتا رضايي

بيكي حسن

سبزي

پنجشنبه - ۰۲/۰۸/۱۳۹۲

واسعی

لادن رضا

آناهيتا رضايي

حسني-مجتبوي

سبزي

بيكي حسن

جمعه - ۰۳/۰۸/۱۳۹۲

جهانگیری

حسینی

مجتبوي

واسعی -لادن رضا

حسني

آناهيتا رضايي

شنبه - ۰۴/۰۸/۱۳۹۲

اميري-حسینی

جهانگیری-مهدلو

لادن رضا

واسعی

آناهيتا رضايي

حسني-مجتبوي

یکشنبه - ۰۵/۰۸/۱۳۹۲

مهدلو

اميري

واسعی-حسینی

لادن رضا-جهانگیری

مجتبوي

تل لو

دوشنبه - ۰۶/۰۸/۱۳۹۲

بيكي حسن

سبزي

اميري-حسینی

جهانگیری-مهدلو

واسعی

لادن رضا

سه شنبه - ۰۷/۰۸/۱۳۹۲

سبزي

بيكي حسن

جهانگیری-مهدلو

اميري-حسینی

لادن رضا

واسعی

چهارشنبه - ۰۸/۰۸/۱۳۹۲

حسني

آناهيتا رضايي

بيكي حسن

سبزي-مهدلو

حسینی

اميري -جهانگیری

پنجشنبه - ۰۹/۰۸/۱۳۹۲

آناهيتا رضايي

حسني-مجتبوي

سبزي

بيكي حسن

جهانگیری-مهدلو

اميري-حسینی

جمعه - ۱۰/۰۸/۱۳۹۲

مجتبوي

تل لو

حسني

آناهيتا رضايي-سبزي

بيكي حسن

مهدلو

شنبه - ۱۱/۰۸/۱۳۹۲

واسعی

لادن رضا

آناهيتا رضايي

حسني-مجتبوي

سبزي

بيكي حسن

یکشنبه - ۱۲/۰۸/۱۳۹۲

لادن رضا

واسعی

حسني

آناهيتا رضايي-مجتبوي

غیاثی

قدسی پور-سبزي

دوشنبه - ۱۳/۰۸/۱۳۹۲

اميري

جهانگیری-حسینی

لادن رضا

واسعی-مجتبوي

حسني

آناهيتا رضايي

سه شنبه - ۱۴/۰۸/۱۳۹۲

جهانگیری

اميري-مهدلو

واسعی

لادن رضا-حسینی

مجتبوي

حسني- آناهيتا رضايي

چهارشنبه - ۱۵/۰۸/۱۳۹۲

بيكي حسن

مهدلو

لادن رضا-جهانگیری

واسعی-اميري

حسینی

مجتبوي

پنجشنبه - ۱۶/۰۸/۱۳۹۲

سبزي

بيكي حسن

اميري

جهانگیری-مهدلو

واسعی

لادن رضا-حسینی

جمعه - ۱۷/۰۸/۱۳۹۲

تل لو

سبزي

جهانگیری-مهدلو

بيكي حسن-اميري

لادن رضا

واسعی

شنبه - ۱۸/۰۸/۱۳۹۲

حسني

آناهيتا رضايي

بيكي حسن

سبزي-مهدلو

اميري

جهانگیری

یکشنبه - ۱۹/۰۸/۱۳۹۲

آناهيتا رضايي

حسني-مجتبوي

سبزي

بيكي حسن

جهانگیری

مهدلو -اميري

دوشنبه - ۲۰/۰۸/۱۳۹۲

حسینی

مجتبوي

آناهيتا رضايي

حسني

بيكي حسن

سبزي-مهدلو

سه شنبه - ۲۱/۰۸/۱۳۹۲

واسعی

لادن رضا

حسني-مجتبوي

آناهيتا رضايي-حسینی

سبزي

بيكي حسن

چهارشنبه - ۲۲/۰۸/۱۳۹۲

لادن رضا

واسعی- جهانگیری

آناهيتا رضايي-حسینی

حسني-مجتبوي

غیاثی

ارجح

پنجشنبه - ۲۳/۰۸/۱۳۹۲

اميري

جهانگیری

واسعی-مجتبوي

لادن رضا-حسینی

حسني

آناهيتا رضايي

جمعه - ۲۴/۰۸/۱۳۹۲

مهدلو

جهانگیری -اميري

لادن رضا

واسعی

آناهيتا رضايي-حسینی

حسني-مجتبوي

شنبه - ۲۵/۰۸/۱۳۹۲

بيكي حسن

سبزي-مهدلو

واسعی-جهانگیری

لادن رضا-اميري

مجتبوي

حسینی

یکشنبه - ۲۶/۰۸/۱۳۹۲

سبزي

بيكي حسن

اميري

جهانگیری-مهدلو

واسعی

لادن رضا

دوشنبه - ۲۷/۰۸/۱۳۹۲

نوحی

قدسی پور

بيكي حسن-مهدلو

سبزي-اميري

لادن رضا

واسعی

سه شنبه - ۲۸/۰۸/۱۳۹۲

حسني

آناهيتا رضايي

سبزي

بيكي حسن-مهدلو

اميري

جهانگیری

چهارشنبه - ۲۹/۰۸/۱۳۹۲

آناهيتا رضايي-مجتبوي

حسني-حسینی

بيكي حسن

سبزي

جهانگیری

اميري-مهدلو

پنجشنبه - ۳۰/۰۸/۱۳۹۲

غیاثی

مجتبوي

حسني-حسینی

آناهيتا رضايي-بيكي حسن

مهدلو

سبزي

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 20:52- 1399/1/20
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر پاینده مهر پویا - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر رحیم پور احسان - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات