۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/09/02 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - آذر ماه 1392

گروه جراحی فک و صورت بیمارستان سینا آذر 1392

اتاق عمل عصر

اتاق عمل صبح

درمانگاه

 

دکتر واعظی

محمودی-آرش راد

دکتر مؤمنی

محمودی-سیدیاحسین

دکتر حیدر

رجایی راد- اوغازیان

شنبه 2/9

 

 

دکتر واعظی

محمودی- رجایی راد- اوغازیان

یکشنبه 3/9

 

 

 

دوشنبه 4/9

دکتر واعظی

محمودی-آرش راد

دکتر حیدر

محمودی-زاهدی پور

دکتر واعظی

رجایی راد- اوغازیان

سه شنبه 5/9

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

محمودی- رجایی راد- اوغازیان

چهارشنبه 6/9

دکتر واعظی

محمودی-سیدیاحسین

دکتر مؤمنی

محمودی-نوروش

دکتر حیدر

رجایی راد- اوغازیان

شنبه 9/9

 

 

دکتر واعظی

محمودی- رجایی راد- اوغازیان

یکشنبه 10/9

 

 

 

دوشنبه 11/9

دکتر واعظی

محمودی-آرش راد

دکتر حیدر

محمودی-سیدیاحسین

دکتر واعظی

رجایی راد- اوغازیان

سه شنبه 12/9

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

محمودی- رجایی راد- اوغازیان

چهارشنبه 13/9

دکتر واعظی

محمودی-توکلی

دکتر مؤمنی

محمودی-زاهدی پور

دکتر حیدر

توکلی- کریمی

شنبه 16/9

 

 

دکتر واعظی

محمودی- توکلی- کریمی

یکشنبه 17/9

 

 

 

دوشنبه 18/9

دکتر واعظی

محمودی-نوروش

دکتر حیدر

محمودی- زاهدی پور

دکتر واعظی

توکلی- کریمی

سه شنبه 19/9

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

محمودی- توکلی - کریمی

چهارشنبه 20/9

دکتر واعظی

محمودی-توکلی

دکتر مؤمنی

محمودی- زاهدی پور

دکتر حیدر

توکلی- کریمی

شنبه 23/9

 

 

دکتر واعظی

محمودی- توکلی- کریمی

یکشنبه 24/9

 

 

 

دوشنبه 25/9

دکتر واعظی

محمودی-توکلی

دکتر حیدر

محمودی-سیدیاحسین

دکتر واعظی

توکلی- کریمی

سه شنبه 26/9

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

محمودی- توکلی- کریمی

چهارشنبه 27/9

دکتر واعظی

محمودی-نوروش

دکتر مؤمنی

محمودی-آرش راد

دکتر حیدر

توکلی- کریمی

شنبه 30/9

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:32- 1400/8/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر خراسانی منصور - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر میرشاهی مریم - متخصص پزشکی ورزشی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات