۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/09/02 : تاریخ مطلب لیست کشیک اساتید طب اورژانس - آذر ماه 1392

 

لیست کشیک اساتید طب اورژانس آذز ماه1392

روز

تاریخ

استاد کشیک صبح

استاد کشیک شب

جمعه

92/9/1

دکتر توکلی

دکتر چهاردولی

شنبه

92/9/2

دکتر معصومی

دکتر یاسین زاده

یکشنبه

3/9/92

دکتر معصومی

دکتر توکلی

دوشنبه

4/9/92

دکتر چهاردولی

دکتر معصومی

سه شنبه

5/9/92

دکتر یاسین زاده

دکتر امیری

چهارشنبه

6/9/92

دکتر غفوری

دکتر توکلی

پنجشنبه

7/9/92

دکتر یاسین زاده

دکتر معصومی

جمعه

8/9/92

دکتر توکلی

دکتر غفوری

شنبه

9/9/92

دکتر چهار دولی

دکتر توکلی

یکشنبه

10/9/92

دکترغفوری

دکتر چهاردولی

دوشنبه

11/9/92

دکتر غفوری

دکتر حسینی

سه شنبه

12/9/92

دکترچهاردولی

دکترامیری

چهارشنبه

13/9/92

دکترمعصومی

دکتر حسینی

پنجشنبه

14/9/92

دکترمعصومی

دکتریاسین زاده

جمعه

15/9/92

دکترغفوری

دکترحسینی

شنبه

16/9/92

دکتر یاسین زاده

دکتر غفوری

یکشنبه

17/9/92

دکترحسینی

دکتر یاسین زاده

دوشنبه

18/9/92

دکتر غفوری

دکتر معصومی

سه شنبه

19/9/92

دکتر حسینی

دکتر امیری

چهارشنبه

20/9/92

دکتر یاسین زاده

دکتر حسینی

پنجشنبه

21/9/92

دکتر غفوری

دکتر توکلی

جمعه

22/9/92

دکتر معصومی

دکتر حسینی

شنبه

23/9/92

دکتر غفوری

دکتر معصومی

یکشنبه

24/9/92

دکتر چهاردولی

دکترحسینی

دوشنبه

25/9/92

دکتر چهاردولی

دکتر توکلی

سه شنبه

26/9/92

دکتریاسین زاده

دکتر چهاردولی

چهارشنبه

27/9/92

دکترمعصومی

دکتر توکلی

پنج شنبه

28/9/92

دکتر چهاردولی

دکتر امیری

جمعه

29/9/92

دکترحسینی

دکتر چهاردولی

شنبه

30/9/92

دکترتوکلی

دکتر یاسین زاده

 




نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:23- 1400/8/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اشرف هاله - متخصص قلب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر آصفی هدی - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات