۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/10/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک درمانگاه گروه جراحی فک و صورت - دی 1392

گروه جراحی فک و صورت بیمارستان سینا دی 1392

اتاق عمل عصر

اتاق عمل صبح

درمانگاه

 

 

 

دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش-صفریان

یکشنبه 1/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش

دکتر حیدر

هاشمی نسب-سیدیاحسین

دکتر واعظی

نوروش-صفریان

سه شنبه 3/10

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش-صفریان

چهارشنبه 4/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-توکلی

دکتر مؤمنی

هاشمی نسب-آرش راد

دکتر حیدر

نوروش-صفریان

شنبه 7/10

 

 

دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش-صفریان

یکشنبه8 /10

 

 

 

دوشنبه 9/10

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش-صفریان

چهارشنبه 11/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-توکلی

دکتر مؤمنی

هاشمی نسب-آرش راد

دکتر حیدر

نوروش-صفریان

شنبه14/10

 

 

دکتر واعظی

هاشمی نسب-نوروش-صفریان

یکشنبه 15/10

 

 

 

دوشنبه 16/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-سیدیاحسین

دکتر حیدر

هاشمی نسب-آرش راد

دکتر واعظی

زاهدی پور-شیمالیس

سه شنبه 17/10

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

هاشمی نسب-زاهدی پور-شیمالیس

چهارشنبه 18/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-رجایی راد

دکتر مؤمنی

هاشمی نسب-آرش راد

دکتر حیدر

زاهدی پور-شیمالیس

 شنبه 21/10

 

 

دکتر واعظی

هاشمی نسب-زاهدی پور-شیمالیس

یکشنبه 22/10

 

 

 

دوشنبه 23/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-سیدیاحسین

دکتر حیدر

هاشمی نسب-توکلی

دکتر واعظی

زاهدی پور-شیمالیس

سه شنبه 24/10

 

 

دکتر مؤمنی - دکتر واعظی

هاشمی نسب-زاهدی پور-شیمالیس

چهارشنبه 25/10

دکتر واعظی

هاشمی نسب-زاهدی پور

دکتر مؤمنی

هاشمی نسب-توکلی

دکتر حیدر

زاهدی پور-شیمالیس

شنبه 28/10

 

 

 

دوشنبه 30/10

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:22- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر نجفی اتابك - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر تقاء منصوره - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات