۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/10/04 : تاریخ مطلب لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - دی 1392

 

برنامه کشیک دستیاران طب اورژانس دی ماه بیمارستان سینا

 

 


 

روز

تاریخ

7 صبح تا 7 بعد از ظهر

10 صبح تا 10 شب

7 شب تا 7 صبح

 

FAST TRACK

سال یک

E1

E2

ارشد سال سوم

FAST TRACK

سال اول

E1

E2

 

سال دوم

سال اول

سال دوم

سال اول

یکشنبه

1

زارعیان

نزادی

اصفهانی

وحیدی

موسوی

شاهجویی

اخگر

دوشنبه

2

فرنوش

فخاریان

زارعیان

ساقی

افکار

عبدالهی

موسوی

سه شنبه

3

صفوی

جلالی

بصیری

زمانیان

زارعیان

نزادی

عبدالحسینی

چهار شنبه

4

آقازاده

عبدالهی

صفوی

فیلی

مهدوی پور

همراه

زارعیان

پنجشنبه

5

فاضل

نریمانی

بهرامی

مازیار اشرفی

صفوی

جلالی

نیک فرجام

جمعه

6

قنبری

خالقی

فاضل

روشنی

لطف آبادی

همراه

صفوی

شنبه

7

رادسر

صفوی

اصفهانی

بنایی

فاضل

نریمانی

اخگر

یکشنبه

8

فرنوش

وفاییان

رادسر

لاچینی

بهرامی

خالقی

فاضل

دوشنبه

9

جارچی

احمدی

بصیری

عبدوس

رادسر

صفوی

عبدالحسینی

سه شنبه

10

آقازاده

همتی

جارچی

جلیلی

برازنده

وفاییان

رادسر

چهار شنبه

11

سعیدیان

تبریزی

خان بگی

یکه سادات

جارچی

احمدی

نیک فرجام

پنجشنبه

12

قنبری

رضایی

سعیدیان

وحیدی

نجفی

همتی

جارچی

جمعه

13

ماجد

شاهجویی

اصفهانی

جلیلی

سعیدیان

تبریزی

اخگر

شنبه

14

فرنوش

عبدالهی

ماجد

عبدوس

افکار

رضایی

سعیدیان

یکشنبه

15

اکبری

نزادی

بصیری

ساقی

ماجد

شاهجویی

عبدالحسینی

دوشنبه

16

آقازاده

فخاریان

اکبری

زمانیان

صیامی

عربی نژاد

ماجد

سه شنبه

17

موسوی

جلالی

مهدوی

فیلی

اکبری

نزادی

نیک فرجام

چهار شنبه

18

قنبری

همراه

موسوی

مازیار اشرفی

برازنده

فخاریان

اکبری

پنجشنبه

19

زارعیان

نریمانی

مهدوی

روشنی

موسوی

جلالی

اخگر

جمعه

20

فرنوش

خالقی

زارعیان

بنایی

افکار

همراه

موسوی

شنبه

21

صفوی

صفوی

صیامی

لاچینی

زارعیان

نریمانی

عبدالحسینی

یکشنبه

22

آقازاده

وفاییان

صفوی

یکه سادات

مهدوی پور

خالقی

ماجد

دوشنبه

23

فاضل

احمدی

شفازند

جلیلی

صفوی

صفوی

نیک فرجام

سه شنبه

24

قنبری

همتی

فاضل

یکه سادات

نجفی

وفاییان

اکبری

چهار شنبه

25

رادسر

تبریزی

اخگر

وحیدی

فاضل

احمدی

مهدوی

پنجشنبه

26

فرنوش

رضایی

رادسر

پیامی

مهدوی

همتی

سعیدیان

جمعه

27

جارچی

شاهجویی

لطف آبادی

ارشدی

رادسر

تبریزی

عبدالحسینی

شنبه

28

آقازاده

عبدالهی

جارچی

ساقی

مهدوی پور

رضایی

رادسر

یکشنبه

29

سعیدیان

عربی نژاد

شفازند

زمانیان

جارچی

شاهجویی

نیک فرجام

دوشنبه

30

قنبری

فخاریان

سعیدیان

فیلی

نجفی

عبدالهی

اکبری

 

 

دکتر مهدی مومنی

رئیس بخش اورژانس
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 06:24- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر جمالی رایکا- متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر هنرمند هوشیار - متخصص فارماکوتراپی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات