۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/10/15 : تاریخ مطلب اصلاحیه لیست کشیک گروه داخلی - دی ماه 1392

 

اصلاحیه لیست کشیک گروه داخلی - دی1392
تاریخ روز استاد آنکال آندوسکوپی استاد آنکال نفرولوژی استاد آنکال قلب استاد آنکال داخلی اورژانس بخش Chief CPR
1392/10/01 یکشنبه جمالی رازقی کربلایی پازوکی امیری.درخشان سیان صوفیان.اکبری
1392/10/02 دوشنبه جمالی رازقی سلیمانی رهبر کسمایی.تقی زاده نظامی حاتمی.اکبری
1392/10/03 سه شنبه جمالی رازقی سادات ناصری رازقی عبدحق.شکاری سیان هورفر.عرب پور
1392/10/04 چهارشنبه جمالی رازقی فراهانی جمالی نظامی.حسینی فرد امیری پژمان.حسین بیگی
1392/10/05 پنج شنبه جمالی رازقی کربلایی مقدسی تقی زاده.درخشان شکاری خیرخواه.یاقوتی
1392/10/06 جمعه جمالی رازقی سلیمانی شریفی کسمایی.درخشان حسینی فرد پیشگر
1392/10/07 شنبه شریفی رازقی سادات ناصری سلیم زاده نظامی.شکاری امیری حاتمی.سبحانی
1392/10/08 یکشنبه شریفی رازقی فراهانی دولتشاهی سیان.درخشان تقی زاده صوفیان.طلسچیان
1392/10/09 دوشنبه شریفی رازقی کربلایی مفید حسینی فرد.نظامی کسمایی هورفر.عرب پور
1392/10/10 سه شنبه شریفی رازقی سلیمانی حیدریان عبدحق.امیری شکاری خیرخواه
1392/10/11 چهارشنبه شریفی رازقی سادات ناصری حدادی حسینی فرد.سیان کسمایی پیشگر.حسین بیگی
1392/10/12 پنج شنبه شریفی رازقی فراهانی منتظری عبدحق.امیری سیان پژمان
1392/10/13 جمعه شریفی رازقی کربلایی پازوکی شکاری.تقی زاده کسمایی خیرخواه
1392/10/14 شنبه جمالی رازقی سلیمانی رهبر امیری.حسینی فرد نظامی پیشگر.یاقوتی
1392/10/15 یکشنبه جمالی رازقی سادات ناصری رازقی کسمایی.درخشان شکاری پژمان.سبحانی
1392/10/16 دوشنبه جمالی رهبر فراهانی جمالی امیری.سیان تقی زاده حاتمی.عرب پور
1392/10/17 سه شنبه جمالی رهبر کربلایی مقدسی شکاری.کسمایی درخشان خیرخواه.طلسچیان
1392/10/18 چهارشنبه جمالی رهبر سلیمانی شریفی حسینی فرد.نظامی تقی زاده هورفر
1392/10/19 پنج شنبه جمالی رهبر سادات ناصری سلیم زاده درخشان.امیری شکاری پژمان
1392/10/20 جمعه جمالی رهبر فراهانی دولتشاهی حسینی فرد.نظامی تقی زاده صوفیان
1392/10/21 شنبه شریفی رهبر کربلایی مفید عبدحق.شکاری امیری پیشگر.حسین بیگی
1392/10/22 یکشنبه شریفی رهبر سلیمانی حیدریان کسمایی.سیان حسینی فرد هورفر.یاقوتی
1392/10/23 دو شنبه شریفی رهبر سادات ناصری حدادی عبدحق.امیری نظامی حاتمی.سبحانی
1392/10/24 سه شنبه شریفی رهبر فراهانی منتظری شکاری.سیان درخشان پیشگر
1392/10/25 چهار شنبه شریفی رهبر کربلایی پازوکی عبدحق.کسمایی حسینی فرد صوفیان.طلسچیان
1392/10/26 پنجشنبه شریفی رهبر سلیمانی رهبر تقی زاده.نظامی امیری پژمان
1392/10/27 جمعه شریفی رهبر سادات ناصری رازقی شکاری.درخشان سیان هورفر
1392/10/28 شنبه جمالی رهبر فراهانی جمالی عبدحق.تقی زاده حسینی فرد حاتمی
1392/10/29 یکشنبه جمالی رهبر کربلایی مقدسی نظامی.سیان درخشان صوفیان
1392/10/30 دوشنبه جمالی رهبر سلیمانی شریفی حسینی فرد.کسمایی تقی زاده خیرخواه.اکبری

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 06:22- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر بخت آور خديجه - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر پاینده مهر پویا - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات