۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه CPR - بهمن 1392

بهمن 1392
        سوپروایزر کشیک دستیار داخلی دستیار بیهوشی تاریخ روز
شب شب عصر عصر صبح صبح        
ملکی مروتی ملکی رنجبر بخشنده صفری هورفر.حسین بیگی نفیسی 1392/11/01 سه شنبه
اکبری خرمی بشارتی اکبری خرمی بشارتی شجاعی بخشنده پیشگر.طلسچیان شیرانی 1392/11/02 چهارشنبه
مرسلی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه خادمیان شجاعی صوفیان نفیسی.شایان پور 1392/11/03 پنجشنبه
ملکی رنجبر خادمیان ملکی بنی هاشمی علوی خیرخواه شایان پور 1392/11/04 جمعه
محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه بخشنده شجاعی صفری هورفر.عرب پور شیرانی 1392/11/05 شنبه
اکبری خرمی بشارتی اکبری خرمی بشارتی خادمیان علوی حاتمی.اکبری شایان پور.ساجدی 1392/11/06 یکشنبه
مرسلی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه شجاعی عسگرزاده خیرخواه.سبحانی نفیسی 1392/11/07 دوشنبه
ملکی مروتی ملکی مروتی خادمیان صفری پیشگر.یاقوتی گویلی 1392/11/08 سه شنبه
بشارتی رنجبر بشارتی رنجبر صفری شجاعی پژمان.طلسچیان شیرانی 1392/11/09 چهارشنبه
مرسلی اکبری خرمی مرسلی اکبری خرمی خادمیان شجاعی حاتمی ساجدی.گویلی 1392/11/10 پنجشنبه
محمدزاده نوجه مروتی محمدزاده نوجه مروتی عسگرزاده بخشنده صوفیان نفیسی 1392/11/11 جمعه
ملکی رنجبر ملکی رنجبر علوی صفری هورفر.عرب پور گویلی 1392/11/12 شنبه
مرسلی مروتی مرسلی مروتی شجاعی بخشنده خیرخواه.حسین بیگی نفیسی 1392/11/13 یکشنبه
محمدزاده نوجه اکبری خرمی محمدزاده نوجه اکبری خرمی خادمیان صفری پژمان.یاقوتی شایان پور 1392/11/14 دوشنبه
ملکی رنجبر ملکی رنجبر علوی عسگرزاده حاتمی.سبحانی نفیسی 1392/11/15 سه شنبه
بشارتی مروتی بشارتی اکبری خرمی خادمیان شجاعی پیشگر.اکبری شایان پور 1392/11/16 چهارشنبه
مرسلی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه شجاعی صفری خیرخواه شیرانی.ساجدی 1392/11/17 پنجشنبه
مروتی رنجبر بشارتی رنجبر بنی هاشمی ویسه پژمان نفیسی 1392/11/18 جمعه
ملکی اکبری خرمی ملکی اکبری خرمی خادمیان بخشنده پیشگر.عرب پور شیرانی 1392/11/19 شنبه
بشارتی مروتی بشارتی مروتی عسگرزاده شجاعی هورفر.حسین بیگی شایان پور 1392/11/20 یکشنبه
مرسلی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه علوی صفری پژمان نفیسی 1392/11/21 دوشنبه
ملکی رنجبر ملکی رنجبر عسگرزاده بخشنده پیشگر ساجدی 1392/11/22 سه شنبه
اکبری خرمی بشارتی اکبری خرمی مروتی خادمیان علوی صوفیان نفیسی 1392/11/23 چهارشنبه
مرسلی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه خادمیان شجاعی هورفر شیرانی 1392/11/24 پنجشنبه
بشارتی مروتی بنی هاشمی بشارتی علوی شجاعی حاتمی نفیسی 1392/11/25 جمعه
ملکی رنجبر ملکی رنجبر بخشنده صفری پژمان.سبحانی ساجدی 1392/11/26 شنبه
اکبری خرمی بشارتی بشارتی مروتی شجاعی خادمیان صوفیان.یاقوتی شیرانی 1392/11/27 یکشنبه
ملکی محمدزاده نوجه مرسلی محمدزاده نوجه علوی بخشنده خیرخواه.اکبری شایان پور 1392/11/28 دوشنبه
ملکی رنجبر ملکی رنجبر خادمیان علوی حاتمی نفیسی 1392/11/29 سه شنبه
اکبری خرمی بشارتی اکبری خرمی بشارتی علوی صفری صوفیان.طلسچیان شایان پور 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:43- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر محسنی محمد قاسم - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر خوشنویس مریم - متخصص قلب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات