۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه بیهوشی - بهمن 1392

بهمن 1392
استاد آنکال ICU استاد آنکال بیهوشی دستیار سال چهارم دستیار سال سوم و کشیک ICU دستیار سال دوم دستیار سال دوم دستیار سال اول دستیار سال اول تاریخ روز
احمدی محرری ولی زاده نوردی گطعاوی کریمی عمران نفیسی 1392/11/01 سه شنبه
پازوکی اعتضادی اناری رائفی.هادوی روغنی میرزامحمدی گویلی شیرانی 1392/11/02 چهارشنبه
احمدی اعتضادی اناری نجفی گطعاوی صبوری ساجدی نفیسی.شایان پور 1392/11/03 پنجشنبه
مجتهدزاده اعتضادی اکلملی هادوی روغنی میرزامحمدی گویلی شایان پور 1392/11/04 جمعه
نجفی پورفخر اکلملی نوردی.آ.زمانی گطعاوی کریمی.صبوری عمران شیرانی 1392/11/05 شنبه
مجتهدزاده خاجوی اکلملی نجفی.س.زمانی روغنی میرزامحمدی گویلی شایان پور.ساجدی 1392/11/06 یکشنبه
نجفی ایمانی مقدم آ.زمانی.هادوی کریمی سعیدی نیا شیرانی نفیسی 1392/11/07 دوشنبه
احمدی محرری نیک عیش نوردی.س.زمانی صبوری   عمران گویلی 1392/11/08 سه شنبه
پازوکی اعتضادی اناری هادوی.رائفی روغنی سعیدی نیا شایان پور شیرانی 1392/11/09 چهارشنبه
احمدی محرری مقدم نجفی میرزامحمدی صبوری عمران ساجدی.گویلی 1392/11/10 پنجشنبه
احمدی محرری ولی زاده نوردی.س.زمانی   سعیدی نیا شیرانی نفیسی 1392/11/11 جمعه
نجفی پورفخر نیک عیش آ.زمانی.نجفی میرزامحمدی کریمی.روغنی عمران گویلی 1392/11/12 شنبه
مجتهدزاده خاجوی ولی زاده رائفی سعیدی نیا صبوری.گطعاوی شیرانی.ساجدی نفیسی 1392/11/13 یکشنبه
نجفی ایمانی مقدم هادوی.س.زمانی میرزامحمدی کریمی گویلی.عمرانی شایان پور 1392/11/14 دوشنبه
احمدی محرری اکلملی نوردی.آزمانی صبوری روغنی شیرانی نفیسی 1392/11/15 سه شنبه
پازوکی اعتضادی نیک عیش رائفی.نجفی گطعاوی سعیدی نیا عمران شایان پور 1392/11/16 چهارشنبه
احمدی پورفخر مقدم آ.زمانی صبوری کریمی گویلی شیرانی.ساجدی 1392/11/17 پنجشنبه
پازوکی پورفخر اکلملی آ.زمانی.س.زمانی   گطعاوی شایان پور نفیسی 1392/11/18 جمعه
نجفی پورفخر اکلملی نوردی روغنی سعیدی نیا گویلی.عمران شیرانی 1392/11/19 شنبه
مجتهدزاده خاجوی نیک عیش نجفی میرزامحمدی کریمی ساجدی شایان پور 1392/11/20 یکشنبه
نجفی ایمانی اناری س.زمانی گطعاوی صبوری شیرانی نفیسی 1392/11/21 دوشنبه
احمدی ایمانی نیک عیش رائفی سعیدی نیا کریمی عمران ساجدی 1392/11/22 سه شنبه
پازوکی اعتضادی اناری س.زمانی.نجفی روغنی میرزامحمدی شایان پور نفیسی 1392/11/23 چهارشنبه
احمدی خاجوی ولی زاده رائفی سعیدی نیا کریمی ساجدی.عمران شیرانی 1392/11/24 پنجشنبه
نجفی خاجوی اناری هادوی.نوردی   روغنی شایان پور نفیسی 1392/11/25 جمعه
نجفی پورفخر نیک عیش آ.زمانی میرزامحمدی صبوری.گطعاوی گویلی ساجدی 1392/11/26 شنبه
مجتهدزاده خاجوی ولی زاده رائفی.نجفی   کریمی عمران شیرانی 1392/11/27 یکشنبه
نجفی ایمانی مقدم هادوی.آ.زمانی گطعاوی صبوری.سعیدی نیا گویلی شایان پور 1392/11/28 دوشنبه
احمدی محرری ولی زاده س.زمانی.نوردی روغنی میرزامحمدی عمران نفیسی 1392/11/29 سه شنبه
پازوکی اعتضادی مقدم هادوی.رائفی گطعاوی سعیدی نیا ساجدی.گویلی شایان پور 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:41- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر احمدی آرزو - متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر مالمیر کاظم - متخصص فیزیوتراپی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات