۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر | Tuesday 15 October 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه جراحی اعصاب - بهمن 1392

بهمن 1392
استاد آنکال دستیار آنکال 1 دستیار کشیک دستیار کشیک تاریخ روز
کتابچی آذرهمایون آزاد.حسینی قدیریان 1392/11/01 سه شنبه
کریمی آذرهمایون تولایی رستمی 1392/11/02 چهارشنبه
کریمی آذرهمایون آزاد.میرسعید قدیریان 1392/11/03 پنجشنبه
کریمی آذرهمایون کرمی رستمی 1392/11/04 جمعه
نعیم آذرهمایون تولایی.حسینی قدیریان 1392/11/05 شنبه
شیرانی آذرهمایون کرمی.میرسعید رستمی 1392/11/06 یکشنبه
امیرجمشیدی آذرهمایون آزاد قدیریان 1392/11/07 دوشنبه
کتابچی آذرهمایون کرمی.حسینی رستمی 1392/11/08 سه شنبه
کریمی آذرهمایون تولایی قدیریان 1392/11/09 چهارشنبه
نعیم آذرهمایون کرمی رستمی 1392/11/10 پنجشنبه
نعیم آذرهمایون تولایی قدیریان 1392/11/11 جمعه
نعیم آذرهمایون آزاد.میرسعید رستمی 1392/11/12 شنبه
شیرانی آذرهمایون تولایی.حسینی قدیریان 1392/11/13 یکشنبه
امیرجمشیدی آذرهمایون آزاد رستمی 1392/11/14 دوشنبه
کتابچی آذرهمایون کرمی.میرسعید قدیریان 1392/11/15 سه شنبه
کریمی آذرهمایون آزاد رستمی 1392/11/16 چهارشنبه
شیرانی آذرهمایون تولایی قدیریان 1392/11/17 پنجشنبه
شیرانی آذرهمایون کرمی رستمی 1392/11/18 جمعه
نعیم آذرهمایون آزاد قدیریان 1392/11/19 شنبه
شیرانی آذرهمایون کرمی.میرسعید رستمی 1392/11/20 یکشنبه
امیرجمشیدی آذرهمایون تولایی.حسینی قدیریان 1392/11/21 دوشنبه
کتابچی آذرهمایون آزاد رستمی 1392/11/22 سه شنبه
کریمی آذرهمایون کرمی قدیریان 1392/11/23 چهارشنبه
کریمی آذرهمایون تولایی رستمی 1392/11/24 پنجشنبه
کریمی آذرهمایون آزاد قدیریان 1392/11/25 جمعه
نعیم آذرهمایون کرمی.حسینی رستمی 1392/11/26 شنبه
شیرانی آذرهمایون آزاد قدیریان 1392/11/27 یکشنبه
امیرجمشیدی آذرهمایون تولایی رستمی 1392/11/28 دوشنبه
کتابچی آذرهمایون کرمی.میرسعید قدیریان 1392/11/29 سه شنبه
کریمی آذرهمایون تولایی رستمی 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 00:57- 1398/7/23
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اخوت علی اصغر - متخصص مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر عباسی امیرجلال - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات