۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه داخلی - بهمن 1392

بهمن 1392  
تاریخ روز استاد آنکال آندوسکوپی استاد آنکال نفرولوژی آستاد آنکال قلب استاد آنکال داخلی اورژانس بخش Chief CPR آنکال عفونی
1392/11/01 سه شنبه جمالی رازقی سادات ناصری سلیم زاده عبدحق.درخشان امیری هورفر.حسین بیگی حدادی
1392/11/02 چهارشنبه جمالی رازقی فراهانی دولتشاهی حسینی فرد.کسمایی سیان پیشگر.طلسچیان حدادی
1392/11/03 پنجشنبه جمالی رازقی کربلایی مفید خیری.ضیافت تقی زاده صوفیان حدادی
1392/11/04 جمعه جمالی رازقی سلیمانی حیدریان درخشان.امیری حسینی فرد خیرخواه حدادی
1392/11/05 شنبه شریفی رازقی سادات ناصری حدادی سیان.عبدحق تقی زاده هورفر.عرب پور حدادی
1392/11/06 یکشنبه شریفی رازقی فراهانی منتظری خیری.پورکسمایی عبدحق حاتمی.اکبری حدادی
1392/11/07 دوشنبه شریفی رازقی کربلایی پازوکی امیری.درخشان ضیافت خیرخواه.سبحانی حدادی
1392/11/08 سه شنبه شریفی رازقی سلیمانی رهبر تقی زاده.حسینی فرد سیان پیشگر.یاقوتی حدادی
1392/11/09 چهارشنبه شریفی رازقی سادات ناصری رازقی ضیافت.عبدحق خیری پژمان.طلسچیان حدادی
1392/11/10 پنجشنبه شریفی رازقی فراهانی جمالی درخشان.حسینی فرد امیری حاتمی حدادی
1392/11/11 جمعه شریفی رازقی کربلایی مقدسی سیان.پورکسمایی عبدحق صوفیان حدادی
1392/11/12 شنبه جمالی رازقی سلیمانی شریفی ضیافت.تقی زاده خیری هورفر.عرب پور حدادی
1392/11/13 یکشنبه جمالی رازقی سادات ناصری سلیم زاده درخشان.امیری حسینی فرد خیرخواه.حسین بیگی حدادی
1392/11/14 دوشنبه جمالی رازقی فراهانی دولتشاهی خیری.تقی زاده ضیافت پژمان.یاقوتی حدادی
1392/11/15 سه شنبه جمالی رازقی کربلایی مفید امیری.سیان حسینی فرد حاتمی.سبحانی حدادی
1392/11/16 چهارشنبه جمالی رهبر سلیمانی حیدریان ضیافت.خیری تقی زاده پیشگر.اکبری منتظری
1392/11/17 پنجشنبه جمالی رهبر سادات ناصری حدادی کسمایی.سیان عبدحق خیرخواه منتظری
1392/11/18 جمعه جمالی رهبر فراهانی منتظری عبدحق.امیری تقی زاده پژمان منتظری
1392/11/19 شنبه شریفی رهبر کربلایی پازوکی حسینی فرد.ضیافت درخشان پیشگر.عرب پور منتظری
1392/11/20 یکشنبه شریفی رهبر سلیمانی رهبر عبدحق.خیری سیان هورفر.حسین بیگی منتظری
1392/11/21 دوشنبه شریفی رهبر سادات ناصری رازقی ضیافت.پورکسمایی امیری پژمان منتظری
1392/11/22 سه شنبه شریفی رهبر فراهانی جمالی درخشان.حسینی فرد خیری پیشگر منتظری
1392/11/23 چهارشنبه شریفی رهبر کربلایی مقدسی سیان.تقی زاده ضیافت صوفیان منتظری
1392/11/24 پنجشنبه شریفی رهبر سلیمانی شریفی حسینی فرد.خیری درخشان هورفر منتظری
1392/11/25 جمعه شریفی رهبر سادات ناصری سلیم زاده تقی زاده.ضیافت سیان حاتمی منتظری
1392/11/26 شنبه شریفی رهبر فراهانی دولتشاهی امیری.درخشان خیری پژمان.سبحانی منتظری
1392/11/27 یکشنبه جمالی رهبر کربلایی مفید پورکسمایی.سیان حسینی فرد صوفیان.یاقوتی منتظری
1392/11/28 دوشنبه جمالی رهبر سلیمانی حیدریان امیری.درخشان عبدحق خیرخواه.اکبری منتظری
1392/11/29 سه شنبه جمالی رهبر سادات ناصری حدادی تقی زاده.خیری ضیافت حاتمی منتظری
1392/11/30 چهارشنبه جمالی رهبر فراهانی منتظری پورکسمایی.عبدحق درخشان صوفیان.طلسچیان منتظری
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:37- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر واعظی تورج - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر ذبیحی محمود آبادی حسین - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات