۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه ارتوپدی - بهمن 1392

بهمن 1392
استاد آنکال دستیار سال چهارم دستیار سال سوم دستیار سال دوم دستیار سال اول دستیار سال اول تاریخ روز
سیاوشی.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/01 سه شنبه
گلبخش.زهتاب امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/02 چهارشنبه
سیاوشی.حبیب اله زاده امیری موسوی روشندل خلجی جاویدمهر 1392/11/03 پنجشنبه
گلبخش.سادات امیری موسوی روشندل جاویدمهر طالبیان 1392/11/04 جمعه
گلبخش.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا طالبیان خلجی 1392/11/05 شنبه
سیاوشی.زهتاب امیری موسوی روشندل خلجی جاویدمهر 1392/11/06 یکشنبه
گلبخش.حبیب اله زاده امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/07 دوشنبه
سیاوشی.سادات امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/08 سه شنبه
گلبخش.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا خلجی جاویدمهر 1392/11/09 چهارشنبه
سیاوشی.زهتاب امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/10 پنجشنبه
گلبخش.حبیب اله زاده امیری رضایی کریم نیا طالبیان خلجی 1392/11/11 جمعه
گلبخش.سادات امیری موسوی روشندل خلجی جاویدمهر 1392/11/12 شنبه
سیاوشی.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/13 یکشنبه
گلبخش.زهتاب امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/14 دوشنبه
سیاوشی.حبیب اله زاده امیری رضایی کریم نیا خلجی جاویدمهر 1392/11/15 سه شنبه
گلبخش.سادات امیری موسوی روشندل جاویدمهر طالبیان 1392/11/16 چهارشنبه
سیاوشی.سوادکوهی امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/17 پنجشنبه
سیاوشی.زهتاب امیری موسوی روشندل خلجی جاویدمهر 1392/11/18 جمعه
گلبخش.حبیب اله زاده امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/19 شنبه
سیاوشی.سادات امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/20 یکشنبه
گلبخش.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا خلجی جاویدمهر 1392/11/21 دوشنبه
سیاوشی.زهتاب امیری موسوی روشندل جاویدمهر طالبیان 1392/11/22 سه شنبه
گلبخش.حبیب اله زاده امیری رضایی کریم نیا طالبیان خلجی 1392/11/23 چهارشنبه
سیاوشی.سادات امیری رضایی کریم نیا خلجی جاویدمهر 1392/11/24 پنجشنبه
سیاوشی.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا جاویدمهر طالبیان 1392/11/25 جمعه
گلبخش.زهتاب امیری موسوی روشندل طالبیان خلجی 1392/11/26 شنبه
سیاوشی.حبیب الله زاده امیری رضایی کریم نیا خلجی جاویدمهر 1392/11/27 یکشنبه
گلبخش.سادات امیری موسوی روشندل جاویدمهر طالبیان 1392/11/28 دوشنبه
سیاوشی.سوادکوهی امیری رضایی کریم نیا طالبیان خلجی 1392/11/29 سه شنبه
گلبخش.زهتاب امیری موسوی روشندل خلجی جاویدمهر 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:45- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر نجاری خسرو - فلوشیپ لاپاروسکوپی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر بدری امیرعلی - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات