۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه رادیولوژی - بهمن ماه 1392

بهمن 1392
استاد آنکال دستیار ارشد کشیک دستیار سال دو کشیک دستیار سال یک تاریخ روز
شکوری راد روح الهی بصیر مردانی 1392/11/01 سه شنبه
کرجالیان گرامی پوروزیری قهاری 1392/11/02 چهارشنبه
بی نیاز مرتضائی فر بصیر زمانی 1392/11/03 پنجشنبه
بی نیاز مرتضائی فر بصیر زمانی 1392/11/04 جمعه
شکوری راد مرتضائی فر پوروزیری ساران 1392/11/05 شنبه
شکوری راد روح الهی شیروی مردانی 1392/11/06 یکشنبه
بی نیاز گرامی شیروی قهاری 1392/11/07 دوشنبه
شکوری راد روح الهی زارعی مردانی 1392/11/08 سه شنبه
کرجالیان ایمانی بصیر زمانی 1392/11/09 چهارشنبه
شکوری راد خضری زارعی قهاری 1392/11/10 پنجشنبه
شکوری راد خضری زارعی قهاری 1392/11/11 جمعه
شکوری راد خضری بصیر مردانی 1392/11/12 شنبه
شکوری راد ایمانی شیروی ساران 1392/11/13 یکشنبه
بی نیاز سلیمی زارعی زمانی 1392/11/14 دوشنبه
شکوری راد خضری بصیر مردانی 1392/11/15 سه شنبه
کرجالیان خضری پوروزیری زمانی 1392/11/16 چهارشنبه
کرجالیان سلیمی پوروزیری ساران 1392/11/17 پنجشنبه
کرجالیان سلیمی پوروزیری ساران 1392/11/18 جمعه
شکوری راد خضری شیروی زمانی 1392/11/19 شنبه
شکوری راد روح الهی زارعی ساران 1392/11/20 یکشنبه
بی نیاز روح الهی پوروزیری زمانی 1392/11/21 دوشنبه
شکوری راد روح الهی پوروزیری مردانی 1392/11/22 سه شنبه
کرجالیان گرامی پوروزیری قهاری 1392/11/23 چهارشنبه
بخت اور مرتضائی فر شیروی قهاری 1392/11/24 پنجشنبه
بخت اور مرتضائی فر شیروی مردانی 1392/11/25 جمعه
شکوری راد مرتضایی فر بصیر ساران 1392/11/26 شنبه
شکوری راد ایمانی شیروی قهاری 1392/11/27 یکشنبه
بی نیاز وقردوست شیروی زمانی 1392/11/28 دوشنبه
شکوری راد سلیمی زارعی مردانی 1392/11/29 سه شنبه
کرجالیان وقردوست بصیر ساران 1392/11/30 چهارشنبه
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 05:19- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر معینی مجيد - متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحي عروق
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شکوری راد علي - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات