۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - بهمن 1392

گروه جراحی فک و صورت بیمارستان سینا بهمن 1392

اتاق عمل عصر

اتاق عمل صبح

درمانگاه

 

دکترواعظی

درویشی-یاحسین

دکتر حیدر

درویشی-زاهدی

دکترواعظی

یاحسین-زرگر

سهشنبه 1/11

 

 

دکترمومنی- دکترواعظی

درویشی-یاحسین-زرگر

چهارشنبه 2/11

دکترواعظی

درویشی-زاهدی

دکترمومنی

درویشی-نوروش

دکتر حیدر

یاحسین-کریمی

شنبه 5/11

 

 

دکترواعظی

درویشی-یاحسین-کریمی

یکشنبه 6/11

 

 

 

دوشنبه 7/11

دکترواعظی

درویشی-یاحسین

دکتر حیدر

درویشی-رجایی

دکترواعظی

یاحسین - اوغازیان

سهشنبه8/11

 

 

دکترمومنی- دکترواعظی

درویشی-یاحسین اوغازیان

چهارشنبه9/11

دکترواعظی

درویشی-توکلی

دکترمومنی

درویشی-رجایی

دکتر حیدر

یاحسین - زرگر

شنبه12/11

 

 

دکترواعظی

درویشی-یاحسین-زرگر

یکشنبه 13/11

 

 

 

دوشنبه 14/11

دکترواعظی

درویشی-یاحسین

دکتر حیدر

درویشی-نوروش

دکترواعظی

یاحسین-زرگر

سهشنبه 15/11

 

 

دکترمومنی- دکترواعظی

درویشی-آرش-پروین

چهارشنبه16/11

دکترواعظی

درویشی-ارش

دکترمومنی

درویشی-توکلی

دکتر حیدر

آرش-پروین

شنبه 19/11

 

 

دکترواعظی

درویشی-آرش-پروین

یکشنبه 20/11

 

 

 

دوشنبه 21/11

 

 

دکترمومنی-دکترواعظی

درویشی-ارش-پروین

چهارشنبه23/11

دکترواعظی

درویشی-ارش

دکترمومنی

درویشی-رجایی

دکتر حیدر

آرش -پروین

شنبه 26/11

 

 

دکترواعظی

درویشی-آرش -پروین

یکشنبه 27/11

 

 

 

 

دوشنبه28/11

دکترواعظی

درویشی- ارش

دکتر حید

درویشی- زاهدی

دکترواعظی

آرش- پروین

سه شنبه 29/11

 

 

 

 

دکترمومنی- دکترواعظی

درویشی- آرش -پروین

چهارشنبه 30/11

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:43- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر خواجوی محمدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت هاي ويژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر نوروزی محمدتقی - فوق تخصص خون و انکولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات