۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/12/03 : تاریخ مطلب لیست کشیک جراحی فک و صورت - اسفند ماه 1392

 

برنامه کشیک گروه جراحی فک و صورت اسفند 1392 بیمارستان سینا (تمام کشیک ها از ساعت هشت صبح شروع می شود)

استاد

رزیدنت آنکال

سال چهار

سال سه

سال دو

سال یک

 

دکتر واعظی

محمودی

 

 

ارش

شمالیس

پنج شنبه1/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

زاهدی

امیر زرگر

جمعه2/12

دکتر مومنی

محمودی

 

جلالی

-

اوغازیان

شنبه3/12

دکتر واعظی

محمودی

 

احمدی

-

صفریان

یکشنبه4/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

رجایی

پروین

دوشنبه5/12

دکتر حیدر

محمودی

 

 

نوروش

کریمی اول

سه شنبه6/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

زاهدی

امیر زرگر

چهارشنبه7/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

توکلی

کریمی اول

پنج شنبه8/12

دکتر واعظی

محمودی

 

احمدی

-

پروین

جمعه9/12

دکتر مومنی

محمودی

محمودی

 

نوروش

شمالیس

شنبه10/12

دکتر واعظی

محمودی

 

جلالی

-

صفریان

یکشنبه11/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

زاهدی

اوغازیان

دوشنبه12/12

دکتر حیدر

محمودی

 

 

یاحسین

کریمی اول

سه شنبه13/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

رجایی

پروین

چهارشنبه14/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

نوروش

شمالیس

پنج شنبه15/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

توکلی

امیر زرگر

جمعه15/12

دکتر مومنی

محمودی

محمودی

 

رجایی

امیر زرگر

شنبه17/12

دکتر واعظی

محمودی

 

احمدی

-

صفریان

یکشنبه18/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

ارش

اوغازیان

دوشنبه19/12

دکتر حیدر

محمودی

 

 

نوروش

صفریان

سه شنبه20/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

توکلی

پروین

چهارشنبه21/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

یاحسین

کریمی اول

پنج شنبه22/21

دکتر واعظی

محمودی

 

 

رجایی

شمالیس

جمعه23/12

دکتر مومنی

محمودی

 

آٰقایی

-

پروین

شنبه24/12

دکتر واعظی

محمودی

 

جلالی

-

صفریان

یکشنبه 25/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

ارش

اوغازیان

دوشنبه26/12

دکتر حیدر

محمودی

محمودی

 

یا حسین

امیر زرگر

سه شنبه27/12

دکتر واعظی

محمودی

 

 

ارش

کریمی اول

چهارشنبه28/12

دکترمحمودهاشمی

محمودی

 

 

نوروش

شمالیس

پنج شنبه29/12

 

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:36- 1400/8/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر گیتی نورد فاطمه - متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر عبدالرزاقی حسینعلی - فلوشیپ جراحی دست
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات