۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/12/01 : تاریخ مطلب لیست کشیک گروه داخلی - اسفند ماه 1392

 

اسفند 1392  
تاریخ روز استاد آنکال آندوسکوپی استاد آنکال نفرولوژی استاد آنکال قلب استاد آنکال داخلی اورژانس بخش Chief CPR استاد آنکال عفونی
1392/12/01 پنجشنبه جمالی رازقی کربلایی پازوکی تقی زاده.سیان پناه حاجی علی خیرخواه حدادی
1392/12/02 جمعه جمالی رازقی سلیمانی رهبر کسائی.امیری درخشان پژمان حدادی
1392/12/03 شنبه شریفی رازقی فراهانی رازقی علی آبادی.حسینی فرد عبدحق خیرخواه.اکبری حدادی
1392/12/04 یکشنبه شریفی رازقی کربلایی جمالی حاجی علی.عبدحق تقی زاده عرب پور.پیشگر حدادی
1392/12/05 دوشنبه شریفی رازقی سلیمانی مقدسی سیان.علی آبادی حسینی فرد یاقوتی.خیرخواه حدادی
1392/12/06 سه شنبه شریفی رازقی فراهانی شریفی کسمائی.حاجیعلی درخشان سبحانی.حاتمی حدادی
1392/12/07 چهارشنبه شریفی رازقی کربلایی سلیم زاده سیان.تقی زاده امیری اکبری.پژمان حدادی
1392/12/08 پنجشنبه شریفی رازقی سلیمانی دولتشاهی عبدحق.علی آبادی کسمائی صوفیان حدادی
1392/12/09 جمعه شریفی رازقی فراهانی مفید حسینی فرد.تقی زاده حاجی علی پیشگر حدادی
1392/12/10 شنبه جمالی رهبر کربلایی حیدریان امیری.درخشان علی آبادی حسین بیگی.صوفیان حدادی
1392/12/11 یکشنبه جمالی رهبر سلیمانی حدادی تقی زاده.عبدحق حاجی علی طلسچیان.حاتمی حدادی
1392/12/12 دو شنبه جمالی رهبر سادات ناصری منتظری حسینی فرد.عبدحق کسمائی عرب پور.پیشگر حدادی
1392/12/13 سه شنبه جمالی رهبر فراهانی اقصایی فر امیری.درخشان علی آبادی یاقوتی.هورفر حدادی
1392/12/14 چهارشنبه جمالی رهبر کربلایی پازوکی حاجعلی.کسمائی تقی زاده طلسچیان.صوفیان حدادی
1392/12/15 پنجشنبه جمالی رهبر سلیمانی رهبر عبدحق.درخشان امیری حاتمی حدادی
1392/12/16 جمعه جمالی رهبر فراهانی رازقی عبدحق.حسینی فرد علی آبادی هورفر منتظری
1392/12/17 شنبه شریفی رهبر کربلایی جمالی سیان.تقی زاده حاجی علی حسین بیگی.خیرخواه منتظری
1392/12/18 یکشنبه شریفی رهبر سلیمانی مقدسی امیری.درخشان کسمائی سبحانی.صوفیان منتظری
1392/12/19 دو شنبه شریفی اقصایی فر فراهانی شریفی حاجی علی.علی آبادی حسینی فرد هورفر منتظری
1392/12/20 سه شنبه شریفی اقصایی فر کربلایی سلیم زاده امیری.درخشان کسمائی حاتمی منتظری
1392/12/21 چهارشنبه شریفی اقصایی فر سلیمانی دولتشاهی تقی زاده.سیان عبدحق طلسچیان منتظری
1392/12/22 پنجشنبه شریفی اقصایی فر فراهانی مفید علی آبادی.حاجی علی حسین فرد حسین بیگی منتظری
1392/12/23 جمعه شریفی اقصایی فر کربلایی حیدریان تقی زاده.کسمائی امیری عرب پور منتظری
1392/12/24 شنبه جمالی اقصایی فر سلیمانی حدادی حسینی فرد.علی آبادی درخشان اکبری منتظری
1392/12/25 یکشنبه جمالی اقصایی فر سادات ناصری منتظری کسمائی.حاجعلی عبدحق سبحانی منتظری
1392/12/26 دو شنبه جمالی اقصایی فر فراهانی اقصایی فر تقی زاده.حسینی فرد درخشان یاقوتی منتظری
1392/12/27 سه شنبه جمالی اقصایی فر کربلایی پازوکی امیری.سیان علی آبادی پژمان منتظری
1392/12/28 چهارشنبه جمالی اقصایی فر سلیمانی رهبر درخشان عبدحق پیشگر منتظری
1392/12/29 پنجشنبه جمالی رازقی   سلیم زاده عبدحق درخشان پیشگر منتظری

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 11:57- 1400/8/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر نجم الدین فرهاد
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر وهبی زاد فهیمه - متخصص مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات