۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/12/04 : تاریخ مطلب لیست کشیک (اصلاحیه گروه داخلی) اسفند 1392

 

لیست اصلاحیه گروه داخلی اسفند 1392  
تاریخ روز استاد آنکال آندوسکوپی استاد آنکال نفرولوژی استاد آنکال قلب استاد آنکال داخلی اورژانس بخش Chief CPR استاد آنکال عفونی
1392/12/01 پنجشنبه جمالی رازقی کربلایی پازوکی تقی زاده.سیان پناه حاجی علی خیرخواه حدادی
1392/12/02 جمعه جمالی رازقی سلیمانی رهبر کسائی.امیری درخشان پژمان حدادی
1392/12/03 شنبه شریفی رازقی فراهانی رازقی علی آبادی.حسینی فرد عبدحق خیرخواه.اکبری حدادی
1392/12/04 یکشنبه شریفی رازقی کربلایی جمالی حاجی علی.عبدحق تقی زاده عرب پور.پیشگر حدادی
1392/12/05 دوشنبه شریفی رازقی سلیمانی مقدسی سیان.علی آبادی حسینی فرد یاقوتی.خیرخواه حدادی
1392/12/06 سه شنبه شریفی رازقی فراهانی شریفی کسمائی.حاجیعلی درخشان سبحانی.حاتمی حدادی
1392/12/07 چهارشنبه شریفی رازقی کربلایی سلیم زاده سیان.تقی زاده امیری اکبری.پژمان حدادی
1392/12/08 پنجشنبه شریفی رازقی سلیمانی دولتشاهی عبدحق.علی آبادی کسمائی صوفیان حدادی
1392/12/09 جمعه شریفی رازقی فراهانی مفید حسینی فرد.تقی زاده حاجی علی پیشگر حدادی
1392/12/10 شنبه جمالی رهبر کربلایی حیدریان امیری.درخشان علی آبادی حسین بیگی.صوفیان حدادی
1392/12/11 یکشنبه جمالی رهبر سلیمانی حدادی تقی زاده.عبدحق حاجی علی طلسچیان.حاتمی حدادی
1392/12/12 دو شنبه جمالی رهبر سادات ناصری منتظری حسینی فرد.عبدحق کسمائی عرب پور.پیشگر حدادی
1392/12/13 سه شنبه جمالی رهبر فراهانی اقصایی فر امیری.درخشان علی آبادی یاقوتی.هورفر حدادی
1392/12/14 چهارشنبه جمالی رهبر کربلایی پازوکی حاجعلی.کسمائی تقی زاده طلسچیان.صوفیان حدادی
1392/12/15 پنجشنبه جمالی رهبر سلیمانی رهبر عبدحق.درخشان امیری حاتمی حدادی
1392/12/16 جمعه جمالی رهبر فراهانی رازقی عبدحق.حسینی فرد علی آبادی هورفر منتظری
1392/12/17 شنبه شریفی رهبر کربلایی جمالی سیان.تقی زاده حاجی علی حسین بیگی.خیرخواه منتظری
1392/12/18 یکشنبه شریفی رهبر سلیمانی مقدسی امیری.درخشان کسمائی سبحانی.صوفیان منتظری
1392/12/19 دو شنبه شریفی اقصایی فر فراهانی شریفی حاجی علی.علی آبادی حسینی فرد هورفر منتظری
1392/12/20 سه شنبه شریفی اقصایی فر کربلایی سلیم زاده امیری.درخشان کسمائی حاتمی منتظری
1392/12/21 چهارشنبه شریفی اقصایی فر سلیمانی دولتشاهی تقی زاده.سیان عبدحق طلسچیان منتظری
1392/12/22 پنجشنبه شریفی اقصایی فر فراهانی مفید علی آبادی.حاجی علی حسین فرد حسین بیگی منتظری
1392/12/23 جمعه شریفی اقصایی فر کربلایی حیدریان تقی زاده.کسمائی امیری عرب پور منتظری
1392/12/24 شنبه جمالی اقصایی فر سلیمانی حدادی حسینی فرد.علی آبادی درخشان اکبری منتظری
1392/12/25 یکشنبه جمالی اقصایی فر سادات ناصری منتظری کسمائی.حاجعلی عبدحق سبحانی منتظری
1392/12/26 دو شنبه جمالی اقصایی فر فراهانی اقصایی فر تقی زاده.حسینی فرد درخشان یاقوتی منتظری
1392/12/27 سه شنبه جمالی اقصایی فر کربلایی پازوکی امیری.سیان علی آبادی پژمان منتظری
1392/12/28 چهارشنبه جمالی اقصایی فر سلیمانی رهبر درخشان عبدحق پیشگر منتظری
1392/12/29 پنجشنبه جمالی رازقی رخشانخواه سلیم زاده عبدحق درخشان پیشگر منتظری
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 07:27- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر شریف نیا سیدحمیدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر ظفرقندی محمدرضا - متخصص جراحي عمومي، فوق تخصص جراحی عروق
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات