۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1393/05/05 : تاریخ مطلب طرح تحول نظام سلامت/ مدیر بیمارستان سینا راهکارهای ارائه شده در حوزه مشکلات اجرایی طرح تحول نظام سلامت را تبیین نمود.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: مهندس هادی مخبر؛ مدیر بیمارستان سینا با اعلام این خبر که طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان سینا در اجرای خود وارد مرحله جدیدی می شود افزود: با توجه به اینکه این طرح، گامهای اولیه اجرایی خود را بر می دارد و لازم است در حیطه کمی و کیفی مراحل اجرایی بررسی شود، تاکید کرد متعاقب اجرای این طرح و با نشستها و بررسیهایی که با پرسنل اجرایی در بیمارستان داشتیم پس از بررسی و اولویت بندی مشکلات، راهکارهای موجود ارائه شده جهت ترفیع مشکلات مذکور در دست بررسی و اقدام قرار گرفت. اولین مشکل در اجرای طرح در حوزه بخش اورژانس، ازدحام موجود در بخش و متعاقب آن توقف بیش از حد بیماران بستری در این بخش بوده است که مقررشد در هر بخش بستری 2 تخت خالی جهت انتقال بیماران اورژانس در نظر گرفته شود با احتساب این مسئله می توانیم تا حدود زیادی بار ایجاد شده در اورژانس بیمارستان را کاهش دهیم. همچنین در زمینه ارتقاء سطح خدمات ارائه شده، دومین مشکل ایجاد شده عدم آگاهی و یا توجه بیماران و همراهان، به جزئیات طرح در حال اجرای تحول نظام سلامت است که مسبب معدودی برخوردها و سوء تفاهمات میان پرسنل و مراجعه کنندگان بوده است در این زمینه نیز لزوم ارتباط منطقی و درست پرسنل با مشکلات و برخوردها طی نشستها و جلساتی بررسی و آموزش داده می شود که تا حدود زیادی از ایجاد و پیشروی برخوردهای حاد پیشگیری می کند.
مهندس مخبر در سخنان خود بر لزوم ارتباط منطقی، درست و منضبط  در زمینه توجیه مراجعه کننده توسط پرسنل درمانی و اجرایی تاکید نمود.
وی همچنین کمبود نیروی پرسنل در حوزه خدمات را از مشکلات بیشتر بیمارستانها دانست و تصریح کرد:  در این زمینه سعی کردیم با به کارگیری بهتر پرسنل در بخشهای بیمارستان، فشارهای وارده به پرسنل خدمات راتعدیل نمائیم. وی در خاتمه با تاکید بر لزوم انتقال مشکلات حیطه کاری توسط سرپرستاران به مدیریت بیمارستان، بررسی و پیگیری مشکلات را از وظایف مهم پیش رو دانست. /ک

عکس از آرشیو
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 08:44- 1400/8/4
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اعرابی سپیده - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر میرآتشی یزدی سیدامیر _ متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات