۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن | Monday 21 January 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1394/08/14 : تاریخ مطلب فعالیت های انجام شده در کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا در رابطه با کورونا ویروس

به گزارش سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان سینا: با توجه به اهمیت آموزش،پیشگیری و درمان بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس احتمالی پس از بازگشت حجاج گرامی فعالیت های انجام شده در کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا به شرح ذیل می باشد:

1-تجهیز بخش اورژانس با وسایل حفاظت فردی از قبیل ماسک ،گان و دستکش به تعداد کافی و نصب هواکش خصوصا در تریاژ و FAST با پیگیری سرپرستار و مدیر کشیک محترم اورژانس.

2-آموزش پرسنل تریاژ و اورژانس به صورت جداگانه.

3- اطلاع به بخش های داخلی و جراحی جهت در نظر گرفتن وسایل حفاظت فردی به صورت جداگانه و آماده بودن اتاق ایزوله ی معمولی.

4-قرار دادن وسایل حفاظت فردی در آمبولانس ها با همکاری مسوول محترم نقلیه.

5-برگزاری کنفرانس اموزشی کورونا ویروس جهت کلیه ی پرسنل با سخنرانی استاد دکتر حدادی و  خانم دکتر منتظری و عظیم بیک سوپروایزر کنترل عفونت.

6- قرار دادن مطالب آموزشی کورونا ویروس در سایت بیمارستان سینا در قسمت مربوط به کنترل عفونت.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 14:06- 1397/11/1
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر رازقی عفت - متخصص داخلي فوق تخصص نفرولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر عباسی امیرجلال - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات