۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر | Wednesday 19 December 2018  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1394/10/30 : تاریخ مطلب لیست کشیک بهمن ماه 1394

1.ليست کشيک طب اورژانس بهمن ماه 1394

2.ليست کشيک بيهوشي بهمن ماه 1394

3..ليست کشيک cpr آبهمن ماه 1394

4.ليست کشيک درمانگاه فک و صورت بهمن ماه 1394

5..ليست کشيک داخلي بهمن ماه 1394

6.ليست کشيک داخلي اعصاب بهمن ماه 1394

7..ليست کشيک جراحي بهمن ماه 1394

8.ليست کشيک جراحي اعصاب بهمن ماه 1394

9..ليست کشيک مديران کشيک بهمن ماه 1394

10.ليست کشيک اورولوژي بهمن ماه 1394

11..ليست کشيکارتوپدي بهمن  ماه 1394

12.ليست کشيک راديولوژي بهمن ماه 1394

13..ليست کشيک فک و صورت بهمن ماه 1394

14.ليست کشيک مقيم بهمن ماه 1394

15.ليست کشيک پاتولوژي بهمن ماه1394

16.لیست کشیک اساتید گروه روماتولوژی.هماتولوژی و غدد بهمن ماه 1394


 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:50- 1397/9/28
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر میرشاهی مریم - متخصص پزشکی ورزشی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شریف نیا سیدحمیدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات