۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين | Sunday 29 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1394/12/08 : تاریخ مطلب برگزارى كلاس آموزش CPR

در جلسه آموزشى پرسنل بخش جراحى دو كه روز شنبه ٨ اسفندماه به سرپرستى خانم عباسى برگزار شد، خانم اسكندرى كارشناس پرستارى بخش، در حضور پرسنل پرستارى و سوپروايزر آموزشى، مفاهيم مهم احياى قلبى و ريوى بر طبق آخرين الگوريتم ٢٠١٥ را به تفصيل شرح داد. وى عناوين BLS (احياى قلبى و ريوى پايه) و نيز ACLS ( احياى پيشرفته) را مورد بحث قرار داده و نكات مهم در احياى بيمار را بطور كامل شرح داد. جهت بررسى ميزان اثربخشى مطالب آموزش داده شده آزمون قبل و بعد از جلسه آموزشى بعمل آمد.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 05:05- 1399/1/10
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر نیکوبخت محمدرضا - متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر حیدر حسین - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات