۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين | Friday 3 April 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1395/09/13 : تاریخ مطلب برگزاری کلاس اصول آموزش به بیمار

جلسه آموزشی اصول آموزش به مددجو روز شنبه 13 آذر ماه با حضور تنی چند از پرستاران و مسئولین بخشهای بیمارستان سینا و با سخنرانی خانم ویسه سوپروایزر آموزش سلامت برگزار گردید. در این جلسه که با رویکرد توجه به اصل خودمراقبتی در آموزش به بیمار برگزار شد، فرایند آموزش به بیمار نیز بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت تعیین اثربخشی جلسه، در پایان از حاضرین خواسته شد که برنامه مراقبتی کیس تعیین شده را تدوین و ارائه نمایند.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 15:01- 1399/1/15
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر مرتضی غوغایی - متخصص داخلی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر پورقربان رامین - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات