۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين | Sunday 29 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1395/11/25 : تاریخ مطلب برگزاری کنفرانس مورتالیتی
 

 موضوع :

 برگزاری کنفرانس مورتالیتی

 چکیده  :

  روز یکشنبه 24 بهمن ماه کنفرانس آموزشی در سالن شهید شبانی با حضور سرپرستاران بخشها، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، سوپروایزر آموزشی و با سخنرانی رابط پرستاری کمیته مورتالیتی برگزارشد . در این جلسه پس از طرح پاره ای از مشکلات موجود در پرونده های بررسی شده،  در خصوص مباحث مهم ثبت صحیح گزارش پرستاری و درج مستندات پرستاری و ضرورت تکمیل فرمهای اصلی پرونده خصوصا در مورد بیماران فوت شده بطور مفصل بحث و تبادل نظر شد. فایل مطالب آموزش داده شده در واحد آموزش دفتر پرستاری موجود است. 
 

:: برای دانلود اینجا کلیک نمائید
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 22:41- 1399/1/10
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر ذبیحی محمود آبادی حسین - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر حاجبی رضا - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات