۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين | Wednesday 1 April 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1398/07/17 : تاریخ مطلب جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان سینا برگزار شد


 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا به نقل از لیدا کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز، جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان، دکتر محمدرضا خاجوی، سرپرست مدیریت، دکتر مظاهر قربانی، مسئول فنی و مسئول ایمنی بیمار، دکتر شاهرخ کربلایی، معاون آموزشی، دکتر سیده هاله اشرف، معاون پژوهشی، سوریا بابایی، مدیر پرستاری، کریم عظیمی، مدیر امور مالی، فیروزه علوی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان، زهره تبریزی، سوپروایزر آموزش سلامت و کارشناسان بهبود کیفیت، چهارشنبه 10 مهرماه سال 98 در سالن شورای مدیریت بیمارستان برگزار شد.
در این نشست، گزارش نتایج رضایت سنجی از بیماران بستری و همراهان در سه ماهه ابتدایی سال 98 و همچنین گزارش پایش تعدادی از شاخص های عملکردی بیمارستان شامل میزان مرگ و میر خالص، درصد تخت فعال نسبت به تخت ثابت، متوسط مدت اقامت بیمار، میزان اشغال تخت، میزان فوتی بدو ورود و 5 شاخص اصلی بخش اورژانس در 4 ماهه ابتدایی سال 98 در جلسه ارائه شد که در تمامی شاخص ها بیمارستان در حد مطلوب عمل کرده بود.
و در ادامه برنامه بهبود کیفیت واحدهای غیربالینی تدوین شده با همکاری مسئولان و رابطان اعتباربخشی در جلسه ارائه و مقرر شد ابلاغ شود.
همچنین سیاست های کلی آموزش پرستاری و آموزش به بیماران توسط سوپروایزران آموزشی و آموزش سلامت در جلسه ارائه و مورد تصویب اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد از طرف ریاست بیمارستان ابلاغ شود. 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 13:08- 1399/1/13
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر آزادواری محدثه - متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر حدادی آذر - متخصص بیماریهای عفونی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات