۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين | Wednesday 1 April 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1398/08/04 : تاریخ مطلب معرفی بخش جراحی عروق 2 بیمارستان سینا

 

معرفی بخش های بستری و درمانی

1

نام بخش

 

جراحی عروق2

2

نام رئیس بخش

 

دکتر محمدرضا ظفرقندی

3

نام سرپرستار بخش

 

مهتاب غفارزاده

4

اسامی استادان بخش

 

دکتر ظفرقندی-دکتر معینی-دکترسلیمی-دکترفرشیدمهرعروق

دکترصحراییان-دکترعظیمی-دکترمقدسی-دکترنوردی-دکتربنی هاشمی-دکتروهبی برای بیماران ام اس

5

معرفی بخش در چند سطر

 

27تخت در11اتاق-7تخت برای بیماران ام اس تزریق ریتوکسی مپ هرروزغیرتعطیل و20تخت دیگربیماران عروق وقلب وسایرسرویسهایی که ازاورژانس میآیند

7

تعداد تخت

 

27تخت در11اتاق

8

خدمات رفاهی بخش ( تلویزیون، یخچال و ...

 

یک تلویزیون ویک یخچال درهراتاق-تختخوابشوها به تعدادتختها

اماداخل بخش آبسردکن نیست

9

نحوه پذیرش بیمار

 

الکتیو-اورژانس-صبحهای غیرتعطیل درهرروز 7بیمارتزریق ریتوکسی مپ برای بیماران ام اس بادادن اسامی ازقبل

10

نحوه ترخیص

 

مثل بخشهای دیگر

11

ساعات پذیرش بیمار در بخش

 

ام اس 8صبح-بیماران الکتیودرصبح-اورژانس درهرشیفت

12

ساعات ترخیص بیمار

 

12ظهربه بعد

13

توضیحات

 

ترنووربخش وتنوع سرویسها بسیا ربالاوبخش به این دلیل پرکاراست

 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 00:18- 1399/1/13
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اخضری فريبا - متخصص پزشکی هسته ای
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر اقصایی فرد زیبا - فوق تخصص نفرولوژي
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات