۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين | Sunday 29 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1398/09/28 : تاریخ مطلب برگزاری جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا به نقل از لیدا کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز، جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان سینا با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس، دکتر محمدرضا خاجوی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر پرستاری، مهندس مهرداد سلیمانی، رئیس امور اداری، کریم عظیمی، مدیر امور مالی، کارشناسان بهبود کیفیت و سایر اعضا کمیته شنبه 23 آذرماه سال 98 در سالن شورای مدیریت بیمارستان برگزار شد.
در این نشست، گزارش شاخص های کمیته های بیمارستان در 8 ماهه ابتدایی سال 98 که شامل شاخص های درصد برگزاری کمیته ها، درصد مصوبات اجرا شده و درصد حضور اعضای ثابت کمیته ها در جلسه بود ارائه و وضعیت مطلوب برآورد شد و در خصوص علت عدم اجرای برخی مصوبات مقرر شد بررسی و تحلیل شود.
همچنین میزان درصد رضایت سنجی بیماران بستری و همراهان به تفکیک حیطه ها به صورت مقایسه ای از سال 95 تا پایان سه ماهه دوم سال 98 نیز ارائه شد و میزان رضایتمندی کارکنان پرستاری بخش ها شامل پرستار – بهیار -کمک بهیار- تکنسین در شش ماهه دوم سال 98 به تفکیک حیطه ها با تحلیل ریشه ای توسط کارشناس بهبود کیفیت ارائه و مقرر شد مدیر پرستاری بیمارستان در راستای افزایش رضایتمندی کارکنان پرستاری بررسی های لازم را انجام و اقدام نماید.
زهرا خادمیان، سوپروایزر و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار نیز به ارائه گزارش بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های دیالیز و VIP پرداخت و انجام اقدامات اصلاحی در راستای رفع نواقص موجود با پیگیری سرپرستاران بخشهای مربوطه در دستور کار کمیته قرار گرفت.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 22:02- 1399/1/10
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر یزدانخواه کناری عادل - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر مرادي تبریز هديه - متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی)
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات