۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين | Sunday 29 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1398/10/30 : تاریخ مطلب برگزاری جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان سینا


 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا به نقل از لیدا کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان با حضور دکتر محمد طالب پور، رئیس بیمارستان، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس، دکتر محمد رضا خاجوی، سرپرست مدیریت، دکتر مهدی ابراهیمی، معاون درمان، دکتر سیده هاله اشرف، معاون پژوهشی، سوریا بابایی، مدیر پرستاری و سایر اعضا یکشنبه  22 دی ماه سال 98 سالن شورای ریاست بیمارستان برگزار شد.
در این نشست، عادل هندیجانی، کارشناس بهبود کیفیت به ارائه سنجه های اعتبار بخشی تیم رهبری و مدیریت بیمارستان پرداخت و همچنین گزارشات تحلیلی شاخص های عملکردی بیمارستان شامل میزان رضایتمندی کارکنان، بیماران و همراهان، مدت اقامت بیمار، کنترل عفونت و... در سال 98 نیز ارائه و اقدامات اصلاحی مطرح شد.
بیان نواقص موجود در سنجه ها نیز از دیگر مواردی بود که مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و ارسال نقاط ضعف هر بخش برای معاونت درمان بیمارستان برای پیگیری و ابلاغ به روسای بخش در دستور کار جلسه قرار گرفت.
همچنین در این نشست شیوا شایسته، دبیر مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان به بیان نتایج ارزیابی ایمنی سال 98 و مقایسه آن با سال 97 پرداخت و همچنین سامانه فرماندهی حادثه، فلوچارت فعالسازی سامانه بحران، کدهای اختصاصی بحران و محل تجمع ایمن و اتاق EOC را توضیح داد.
و در پایان جلسه دکتر شاهرخ کربلایی صالح به عنوان رابط اعتباربخشی با دستیاران معرفی شد.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 22:22- 1399/1/10
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر حسن زاده آرمان - متخصص پزشکی هسته ای
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر صبح رخشانخواه امیرحسین- متخصص قلب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات