۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر | Friday 25 September 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1399/06/18 : تاریخ مطلب راه اندازی سامانه آنلاین جواب آزمایش بیمارستان سینا / به همراه راهنمای سامانه


 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، به اطلاع هموطنان می رساند؛ در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع سامانه آنلاین جواب آزمایش بیمارستان سینا راه اندازی شده و آماده بهره برداری است.
مراجعان سرپایی آزمایشگاه بیمارستان سینا زین پس می توانند با مراجعه به صفحه نخست سایت بیمارستان سینا به آدرس: sinahospital.tums.ac.ir وارد لینک سامانه جواب آزمایش شده و از آخرین وضعیت جواب آزمایشات خود مطلع شوند و بدون حضور در آزمایشگاه بیمارستان سینا جواب خود را دیافت دارند.
در این سامانه جواب آزمایش های مراجعان به تناوب زمان مورد نیاز، بارگذاری می شود و پس از تکمیل جواب همه آزمایش ها، پیامکی برای بیمار به منظور بهره برداری نهایی از جواب آزمایشی که از امضاء دیجیتال پزشک آزمایشگاه برخودار است ارسال می شود.

راهنمای سامانه آنلاین جواب آزمایش بیمارستان سینا به شرح زیر است.