۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | Saturday 25 September 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1400/06/23 : تاریخ مطلب کنفرانس وبینار بای پس کلاسیک را ترجیح می دهید یا بای پس OAGB را برگزار می شود


 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، کنفرانس وبینار بای پس کلاسیک را ترجیح می دهید یا بای پس OAGB به همراه پنل اساتید و سخنرانی فلوشیپ های لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه 25 شهریورماه سال 1400 برگزار می شود.
این کنفرانس وبینار از امتیاز باز آموزی برخوردار است.