۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين | Tuesday 31 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب شرح فعاليت هاي دفتر خدمات آموزشي

 شرح وظايف دفتر خدمات آموزشي

 
 
شرح وظايف كارشناس مسوول خدمات آموزشي

كسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از معاونت آموزشي و رئيس بيمارستان.

اجراي صحيح مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملها و مصوبات مربوطه .

تقسيم فعاليتها بين كاركنان تحت نظارت و راهنمايي آنها .

بررسي نامه هاي وارده از معاونت آموزشي و پيگيري آنها.

تهيه پيش نويس نامه ها و بخشنامه هاي لازم .

نظارت در توزيع نامه ها ، بخشنامه ها و يا برنامه هاي آموزشي .

بررسي و نظارت در تنظيم و اجراي امتحانات با همكاري سرپرستان گروههاي آموزشي و تنظيم ليست نمرات دانشجويان .

بررسي و نظارت در تنظيم برنامه دروس دانشجويان با همكاري سرپرستان گروههاي آموزشي بيمارستان و ساير واحدهاي ذيربط .

 بررسي و نظارت در تنظيم جلسات آموزشي بيمارستان و گروه­هاي آموزشي و تهيه صورتجلسات .

 اجراء موارد مطرح شده در جلسات .

 بررسي و نظارت بر برنامه ريزي كلاسهاي تئوري دانشجويان و اطلاع به اساتيد .

پاسخ به پيشنهادات و انتقادات و كليه درخواستهاي آموزشي ، رفاهي ، تحصيلي و غيره ... .

 نظارت بر برنامه هاي سالن كنفرانس و كلاس هاي درس .

انجام كليه امور مربوط به برگزاري كنفرانسهاي علمي و آموزشي بيمارستان و صدور گواهي سخنراني و شركت.

گزارش فعاليتهاي آموزشي گروههاي مختلف آموزشي بيمارستان به معاونت آموزشي .

امور هيات علمي شامل تشكيل پرونده حضور و غياب و بررسي ساعات كاركرد اعضاي هيات علمي ، ذخيره و بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيات علمي و ترفيع اعضاي هيات علمي.

انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع ميگردد .

شرح وظايف كارشناس خدمات آموزشي

كسب خط مشي و دستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه.

برنامه ريزي كلاسهاي تئوري دانشجويان ، اطلاع به اساتيد .

 هماهنگي امتحان عملي پايان ترم ، احتساب نمرات ، حضور و غياب دانشجويان .

تنظيم و اجراي امتحانات با همكاري سرپرستان گروههاي آموزشي و تنظيم ليست نمرات دانشجويان .

تشكيل كارنامه و ارسال نمرات به دانشكده پزشكي .

معرفي دانشجويان و انترنها و رزيدنتها بطور هفتگي يا ماهانه ( طبق ضوابط گروه آموزشي )به اساتيد.

نظارت و كنترل حضور و غياب دانشجويان و اعلام غيبت ها به دانشكده پزشكي .

اعلام گواهي انجام كار و نمرات دستياران به گروه آموزشي و دانشكده پزشكي .

انجام امور اداري ، گواهي كار، گواهي حقوق مرخصي و .... جهت دانشجويان و دستياري .

همكاري و هماهنگي­هاي لازم با گروه­هاي آموزشي دانشكده .

راهنمائي و پاسخگويي به سئوالات دانشجويان .

دريافت انتقادات و پيشنهادات و كليه درخواست هاي آموزشي و پيگيري موارد آنها .

برنامه ريزي گزارش صبحگاهي و كنفرانس هاي ماهانه و اطلاع به اساتيد.

انجام ساير اموريكه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي شود .

 
 
  
مركز آموزشي درماني سينا

تهران  -  خيابان امام خميني (ره)  -  ميدان حسن آباد     Postal Code:11367-46911

 Fax: 66716545     Tele: 66701041-9

      
 
 

مريم ذاكري

كارشناس دفتر آموزش

 

منيرسادات ميربابايي

كارشناس دفتر آموزش

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
     
 
 
 
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 20:13- 1399/1/12
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اقصایی فرد زیبا - فوق تخصص نفرولوژي
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شریعت محرری رضا- متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات