۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/11/24 : تاریخ مطلب تومورهای هیپوفیز از لحاظ شیوع سومین رتبه را در بین تومورهای داخل جمجمه ای دارا هستند.

به کزارش مسئول مرکز جراحی نورواندوکرین بیمارستان سینا: تومورهای هیپوفیز از لحاظ شیوع سومین رتبه را در بین تومورهای داخل جمجمه ای دارا هستند. این تومورها علاوه بر شیوع ، به دلیل اینکه اغلب افراد میانسال را در سنین فعال عمر آنها در گیر می نمایند و بدینوسیله بار عاطفی،اجتماعی و اقتصادی را بر خانواده بیماران و جامعه تحمیل می کنند، و نیز در صورت تشخیص زودرس و درمان بهنگام و مناسب سالهای پر ارزشی از عمر فرد بیمار قابل حفظ شدن است ، توجه و یژه ای را می طلبد. از سالهای دور تومورهای هیپوفیز از طریق جراحی بازکردن جمجمه ( transcranial surgery ) مورد جراحی قرار گرفته اند ولیکن در دهه های اخیر ، جراحی ترانس اسفنویید (Trans-sphonoidal surgery=TSS) در اکثریت موارد جایگزین جراحی باز شده است که به علت کمتر تهاجمی بودن و عدم نیاز به دستکاری درون جمجمه و مزایای متعدد دیگر امروزه روش انتخابی درمان تومورهای هیپوفیز به شمار می رود. در سالهای اخیر استفاده از اندوسکوپ به عنوان وسیله ای که نیاز به dissection بافتی را برای دسترسی به ناحیه سینوس اسفنویید به حداقل رسانده است ، جراحی ترانس اسفنوییدال را بیشتر تکامل بخشیده است . از آنجا که هیپوفیز هم به عنوان بخشی از قاعده جمجمه ( Skull-base ) و سيستم عصبی مطرح است و هم مهمترین ارگان درون ریز(Endocrine) بدن تلقی میگردد ، باید آنرا عنصری عصبی-درون ریز( Neuroendocrine) دانست و لذا به همین مایه ، درمان بیماریهای هیپوفیز به کارگروهی متخصصان جراح مغز و اعصاب و غدد درون ریز نیازمند است. افزون بر این دستیابی جراحی به ناحیه سینوس اسفنویید به همکاری متخصصین گوش-حلق وبینی ( ENT ) نيازمند است که به گروه فوق می توان همکاران نوروپاتولوژیست و نورورادیولوژیست را نیز افزود. بدیهی است فراهم آوردن چنین تیمی از متخصصان در هر مرکزی ممکن نبوده و تنها مراکز شناخته شده ای در دنیا این امر را فراهم آورده اند . در بیمارستان سینا ، با هماهنگی بخش جراحی مغز و اعصاب و بخش غدد درون ریز و نیز هماهنگی با بخش گوش- حلق و بینی بیمارستان امیراعلم ، مرکز جراحی نورواندوکرین (Neuroendocrine Surgery Center) بر پایه تجربه بیش از ده سال از انجام جراحی ترانس اسفنویید ( بویژه پیشگامی در جراحی اندوسکوپیک ) پایه گذاری شده و کلینیک هیپوفیز بیمارستان سینا در جهت ارائه خدمات بین بخشی و مبتنی بر کارگروهی (team-work) تشکیل شده است تا التیام بخش این گروه از بیماران در سطحی متناسب با اعتبار دیرینه این مرکز درمانی باشد.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 06:28- 1399/4/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اکبری محمود - متخصص فیزیوتراپی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر رهبر مریم - متخصص داخلي، فوق تخصص نفرولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات