۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد | Tuesday 11 August 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/01/21 : تاریخ مطلب آمار مشاوره غذایی بیماران بیمارستان سینا در زمستان 89

يکي از فعاليتهاي واحد تغذيه در مراکز بيمارستاني و درماني مشاورات مورد نياز در خصوص تغذيه بيماران مي باشد.آمار ارائه شده از واحد تغذيه بيمارستان را  که مربوط به سه ماه انتهايي سال 89 مي باشد به شرح ذيل مي باشد.

آمار مشاوره غذایی بیماران بیمارستان سینا در زمستان 89

ماه                  ارجاع از پزشک مستقل از پزشک (واحد تغذیه )
دی 16 8
بهمن 14 26
اسفند 22 18
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 15:16- 1399/5/21
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر گلبخش محمدرضا - متخصص جراحی استخوان و مفصل - فوق تخصص جراحي ستون فقرات ( drgolbakhsh.com )
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شاکریان بهنام - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات