۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين | Wednesday 1 April 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/02/21 : تاریخ مطلب لیست اسامی اعضای هیئت علمی بخش داخلی زنان بیمارستان سینا به ترتیب حروف الفبا

به گزارش سر پرستار بخش داخلی زنان بیمارستان سینا:  اعضای هیئت علمی بخش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:


آقای دکتر شهاب دولتشاهی (عضو هیئت علمی دانشگاه ، متخصص داخلی گوارش و مدیر گروه داخلی بیمارستان)
خانم دکتر مرضیه پازوکی (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛  فوق تخصص داخلی ریه)
خانم دکتر آذرحدادی (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛  متخصص بیماریهای عفونی)
خانم دکتر پیمانه حیدریان (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛ متخصص داخلی غدد)
خانم دکتر عفت رازقی (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛ فوق تخصص نفرولوژی)
خانم دکتر مریم رهبر (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛ فوق تخصص نفرولوژی)
آقای دکتر احمد سلیم زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛  فوق تخصص روماتولوژی)
آقای دکتر شریفی (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛  متخصص داخلی گوارش)
آقای دکتر علیرضا مفید (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛  متخصص داخلی غدد)
خانم دکتر مریم مقدسی جهرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه ؛   متخصص روماتولوژی)
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 00:44- 1399/1/13
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر ابراهیمی مهدی - فوق تخصص غدد
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر نجفی اتابك - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات