۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان | Thursday 29 October 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/04/18 : تاریخ مطلب تغییر sort پرونده های بستری

بنا به گزارش واحد مدارک پزشکی بیمارستان سینا تغییرات sort پرونده های بستری به شرح ذیل می باشد:

 

در یک طرف پوشه بیمار

1-برگ پذیرش و خلاصه ترخیص

2-برگ خلاصه پرونده

3- برگ اقدامات و خدمات ارائه شده به بیمار

4-شرح حال

-5 سیر بیماری

6- مشاوره ها

در صورت عمل جراحی داشتن بیمار (7- برگ آمادگی قبل ازعمل 8-برگ بیهوشی 9-شرح عمل جراحی 10-مراقبت بعد از عمل)

11- دستورات پزشک

12-گزارشات پرستاری

13- برگ ادمیت

14-برگ رادیولوژی سونوگرافی سی تی اسکن و کلیه اقدامات درمانی ارائه شده به بیمار

15- برگ الصاق آزمایشگاه

16- سایر اوراق پرونده

17-پرونده اورژانس

18-کارت بستری و قبوض پرداختی بیمار و معرفی نامه های بیمه به سمت دیگر پوشه الصاق میگردد.




نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 08:21- 1399/8/8
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر حاجبی رضا - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر افتخار جوادی آرزو - متخصص پاتولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات