۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر | Tuesday 15 October 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/12/01 : تاریخ مطلب کارگاه هاي برگزارشده در سال 1389

 

ليست كارگاههاي 89 همراه با اهداف آموزشي آن


1: كارگاه كارآزمائي باليني

      زمان: 1و 2 ار ديبهشت 1389

      تعداد شركت كننده:  21 نفر

      مدرسين كارگاه آقايان: دكتر سليماني، دكتر استوار (اپيدميولوژيست)

      محل كارگاه : اتاق شورا بيمارستان سينا

اهداف:

كارگاه دو روزه كارآزمائي باليني با هدف آشنائي اساتيد و اعضاي هيات علمي با اصول طراحي و انجام مطالعات كارآزمائي باليني برگزار گرديد.

مطالعات كارآزمائي باليني مهمترين انواع مطالعات اپيدميولوژيك مي باشند كه شواهد بسيار باارزشي براي پاسخ به سوالات باليني فراهم مي آورند. همگام با رشد كمي و كيفي قابل توجه پژوهش در كشور در سالهاي اخير،‌ كارآزمائي هاي باليني بسياري نيز توسط محققين و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور بطور اعم و دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان سينا بطور خاص طراحي و اجرا مي گردند. آشنائي با اصول و ملاحظات مورد نياز در زمان طراحي،‌ اجرا و آناليز داده ها، كيفيت اين مطالعات را بهبود بخشيده و به تبع آن ارزش نتايج بدست آمده را افزايش مي دهد.

در اين كارگاه دو روزه كه به همت مركز توسعه پژوهش بيمارستان در سالن شوراي مركز با شركت اساتيد و اعضاي هيات علمي برگزار گرديد،‌ شركت كنندگان با اصول طراحي اين مطالعات،‌ نگارش پروتكل،‌اهميت راندوميزاسيون و شيوه هاي متداول آن،‌اصول آناليز داده ها و نحوه محاسبه حجم نمونه و ‌ملاحظات اخلاقي مهم در اين مطالعات آشنا شدند. همچنين در اين كارگاه، مركز ثبت كارآزمائي هاي باليني ايران معرفي و چگونگي ثبت مطالعات كارآزمائي باليني در اين مركز به شركت كنندگان آموزش داده شد.       

 

2: كارگاه مقاله نويسي 1 و 2
   

     زمان:16  ار ديبهشت 1389 و 20 خرداد 1389

     تعداد شركت كننده در هر كارگاه: 26 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر آخوندزاده

اهداف:

يكي از مهمترين وظايف واحد هاي آموزشي عالي توليد علم و به تبع آن انتشار آن مي باشد. لذا اعضاي هيئت علمي و دستياران و دانشجويان مي بايست توانائي هاي لازم در انتشار نتايج حاصل از پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي خود را داشته باشند.

با توجه به هدف دانشگاه در ارتقاي رتبه خود در رتبه بندي هاي بين المللي، چاپ مقالات معتبر در مجلات بين المللي دنيا اهميت ويژه اي براي دانشگاه ما دارد. در سري كارگاه هاي مقاله نويسي 1 و 2 سعي مي شود توانائي هاي لازم به شركت كنندگان اين كارگاه ها در نگارش مقالات منتقل گردد.

3: كارگاه Endnote
   

     زمان: 10 تير 1389

     تعداد شركت كننده:  16 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:

الگوهاي رفرانس نويسي متنوع موجود در دنيا، باعث شده است كه بشر براي تسهيل و تسريع رفرانس گذاري مقالات و منابع علمي، مجموعه نرم افزارهايي را ابداع نمايد تا به كمك آنها، كار مديريت مراجع و منابع مقالات را بهتر و آسانتر انجام دهد. اين نرم افزارها امكان رفرانس گذاري در متن مقالات و تبديل اطلاعات مقاله مورد ارجاع به الگوي رفرانس نويسي مجله موردنظر و نيز روزآمدسازي فهرست منابع مورد استفاده در مقاله را، با اضافه يا حذف كردن هر منبع به كاربر مي دهند. از طرف ديگر اين نرم افزارها امكان انجام فيش برداري الكترونيكي را نيز براي محققين فراهم مي نمليند. با ايجاد بانك اطلاعاتي در اين نرافزارها، تمامي مقالات بازيابي شده هنگام مرور متون ذخيره شده، امكان در اختيار داشتن اطلاعات كتاب شناختي مقاله، چكيده و حتي اصل مقالات مورد استفاده در نگارش مقالات نيز فراهم مي شود. يكي از مجموعه نرم افزار ها، نرم افزار Endnote مي باشد.

اين نرم افزار محصول شركت ISI بوده كه علاوه بر امكان مديريت رفرانس مقالات، تواناييمديريت تصاوير و نمودارهاي مقالات را نيز دارد.

4: كارگاه search در سه سطح مقدماتي، متوسط  و پيشرفته
   

     زمان: 16 تير 1389 و 13 مرداد ,1389و 24 شهريور 1389

     تعداد شركت كننده: بين 12 تا  14 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:

گستردگي منابع، حجم وسيع اطلاعات و مجموعه عظيم داده ها در اينترنت، باعث شده است كه عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نام گذارند. بي شك توانايي بازيابي اطلاعات موردنياز در اين حجم وسيع و گسترده منابع، يكي از مهارت هاي مهم و اصلي در هر علمي محسوب مي شود، اطلاعاتي كه در نگارش پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي، مقاله، پايان نامه و كتاب و حتي پاسخ به سوالات باليني و علمي روزمره موردنياز ضروري ماست. با هدف آشنايي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان پژوهشي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي، مجموعه كارگاههايي تحت عنوان كارگاههاي "جستجوي منابع الكترونيك" طراحي شده است كه در سه بخش ارائه مي شوند:

·         در كارگاه "جستجوي منابع الكترونيك 1" ابتدا در مورد اصول و مباني مرور متون صحبت خواهد شد و سپس انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشكي معرفي مي شوند. آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي هدف اصلي اين كارگاه است كه پس از معرفي انواع آنها، بانك اطلاعاتي مدلاين از طريق محيط pubmed به صورت كامل معرفي و امكان جستجوي كلمه اي و موضوعي در اين بانك به صورت عملي  تمرين خواهد شد. در نهايت سرويس search Alert مجموعه pubmed معرفي مي شود.

·         در كارگاه search2 مجلات الكترونيك محور اصلي كارگاه خواهد بود. در اين كارگاه در مورد روش هاي بازيابي و مرور نشريات و مقالات الكترونيك بحث خواهد شد و مجموعه Elsevier به عنوان يك مثال جامع مورد تمرين عملي قرار خواهد گرفت. در اين كارگاه، فراگيران با روش هاي browse و search مجلات الكترونيك دانشگاه آشنا شده و به صورت عملي با انواع سرويس Alert نشريات الكترونيك آشنا خواهند شد. طرز بازيابي كتاب هاي الكترونيك نيز به طور مختصر در اين كارگاه ارائه مي شود.

·         در كارگاه search3 تاكيد بر بازيابي اطلاعات از طريق محيط Web و جستجوي اينترنت با كمك search Engine ها و Directory خواهد بود. در اين كارگاه استراتژي مختلف جستجو در اينترنت مورد بحث قرار گرفته و تمرين شد. يكي از مباحث اين كارگاه، معرفي قابليت هاي جستجوگر Google Google  scholar در مبحثي با نام Googling بود و در نهايت Meta-site هاي جامع علوم پزشكي معرفي شد.


5: كارگاه : نقد و داوري مقالات
 

     زمان: 24 تير 1389

     تعداد شركت كننده: 10 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر آخوندزاده

اهداف:                      

همه مقالاتي كه در مجلات علمي منتشر مي شوند، الزاما معتبر و به عنوان يك منبع علمي قابل استناد نيستند. امروزه فرايندي تحت نام "ارزيابي نقادانه" (Critical Appraisal) شكل گرفته و توسعه يافته است كه بر مبناي معيارهاي مشخصي مقالات منتشر شده را نقد و ارزيابي مي كند. از طرف ديگر فرايند داوري و ارزيابي مقالات قبل از انتشار مقاله توسط مجلات نيز در اين ميان نقش مهمي را برعهده دارد، فرايندي كه تحت نام داوري "توسط همتايان" (Peer Review) شناخته شده است. دانستن و شناخت اين دو فرآيند و آشنايي به اصول و مباني آن به داوران مجلات كمك مي كند، مقالات دريافتي را مبتني بر اين اصول علمي داوري و نقد كنند. از طرف ديگر احاطه بر اصول و مباني "ارزيابي نقادانه" (critical Appraisal) فرد را در فهم و درك مقالات مورد مطالعه كمك كرده، نكات و مواردي را كه بررسي و مطالعه مقاله بايستي توسط خواننده مورد توجه قرار گيرند را يادآوري مي نمايد. با اين هدف كارگاه فوق طراحي و اجرا مي شود تا در آن مباني داوري و نقد مقالات علمي مورد تدريس قرار گرفته و شركت كنندگان با اصول نقادي علمي مقالات براي فهم بهتر و ارزيابي دقيق تر مقالات آشنا شوند. بر اين اساس سرفصل هاي آموزشي كارگاه عبارتند از: آشنايي با مباني آمار و كاربرد آن در مقالات، انواع مطالعات، نحوه ارزيابي كلي مقاله، ارزيابي و نقد مقالات تشخيصي و كارآزمايي باليني.

6.كارگاه : search مقدماتي و search متوسط
   
     زمان:27 بهمن 1389 و 5 اسفند 1389

     تعداد شركت كننده: 14نفر و 15 نفر

      مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:

گستردگي منابع، حجم وسيع اطلاعات و مجموعه عظيم داده ها در اينترنت، باعث شده است كه عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نام گذارند. بي شك توانايي بازيابي اطلاعات موردنياز در اين حجم وسيع و گسترده منابع، يكي از مهارت هاي مهم و اصلي در هر علمي محسوب مي شود، اطلاعاتي كه در نگارش پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي، مقاله، پايان نامه و كتاب و حتي پاسخ به سوالات باليني و علمي روزمره موردنياز ضروري ماست. با هدف آشنايي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان پژوهشي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي، مجموعه كارگاههايي تحت عنوان كارگاههاي "جستجوي منابع الكترونيك" طراحي شده است كه در سه بخش ارائه مي شوند:

·   در كارگاه "جستجوي منابع الكترونيك 1" ابتدا در مورد اصول و مباني مرور متون صحبت خواهد شد و سپس انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشكي معرفي مي شوند. آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي هدف اصلي اين كارگاه است كه پس از معرفي انواع آنها، بانك اطلاعاتي مدلاين از طريق محيط pubmed به صورت كامل معرفي و امكان جستجوي كلمه اي و موضوعي در اين بانك به صورت عملي  تمرين خواهد شد. در نهايت سرويس search Alert مجموعه pubmed معرفي مي شود.

·    در كارگاه search2 مجلات الكترونيك محور اصلي كارگاه خواهد بود. در اين كارگاه در مورد روش هاي بازيابي و مرور نشريات و مقالات الكترونيك بحث خواهد شد و مجموعه Elsevier به عنوان يك مثال جامع مورد تمرين عملي قرار خواهد گرفت. در اين كارگاه، فراگيران با روش هاي browse و search مجلات الكترونيك دانشگاه آشنا شده و به صورت عملي با انواع سرويس Alert نشريات الكترونيك آشنا خواهند شد. طرز بازيابي كتاب هاي الكترونيك نيز به طور مختصر در اين كارگاه ارائه مي شود.
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 00:14- 1398/7/23
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر بنایی محسن - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر اسفندبد محسن - فوق تخصص خون و انکولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات