۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر | Monday 14 October 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/12/01 : تاریخ مطلب کارگاه هاي برگزارشده در بیمارستان سینا در سال 1390

ليست كارگاههاي 90 همراه با اهداف آموزشي آن :

 

 1: كارگاه search در سه سطح مقدماتي، متوسط  و پيشرفته
   

     زمان: 22 ارديبهشت ، 18خرداد و 1 تير 1390  

     تعداد شركت كننده: 16 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:

گستردگي منابع، حجم وسيع اطلاعات و مجموعه عظيم داده ها در اينترنت، باعث شده است كه عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نام گذارند. بي شك توانايي بازيابي اطلاعات موردنياز در اين حجم وسيع و گسترده منابع، يكي از مهارت هاي مهم و اصلي در هر علمي محسوب مي شود، اطلاعاتي كه در نگارش پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي، مقاله، پايان نامه و كتاب و حتي پاسخ به سوالات باليني و علمي روزمره موردنياز ضروري ماست. با هدف آشنايي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان پژوهشي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي، مجموعه كارگاههايي تحت عنوان كارگاههاي "جستجوي منابع الكترونيك" طراحي شده است كه در سه بخش ارائه مي شوند:

·         در كارگاه "جستجوي منابع الكترونيك 1" ابتدا در مورد اصول و مباني مرور متون صحبت خواهد شد و سپس انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشكي معرفي مي شوند. آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي هدف اصلي اين كارگاه است كه پس از معرفي انواع آنها، بانك اطلاعاتي مدلاين از طريق محيط pubmed به صورت كامل معرفي و امكان جستجوي كلمه اي و موضوعي در اين بانك به صورت عملي  تمرين خواهد شد. در نهايت سرويس search Alert مجموعه pubmed معرفي مي شود.

·         در كارگاه search2 مجلات الكترونيك محور اصلي كارگاه خواهد بود. در اين كارگاه در مورد روش هاي بازيابي و مرور نشريات و مقالات الكترونيك بحث خواهد شد و مجموعه Elsevier به عنوان يك مثال جامع مورد تمرين عملي قرار خواهد گرفت. در اين كارگاه، فراگيران با روش هاي browse و search مجلات الكترونيك دانشگاه آشنا شده و به صورت عملي با انواع سرويس Alert نشريات الكترونيك آشنا خواهند شد. طرز بازيابي كتاب هاي الكترونيك نيز به طور مختصر در اين كارگاه ارائه مي شود.

·         در كارگاه search3 تاكيد بر بازيابي اطلاعات از طريق محيط Web و جستجوي اينترنت با كمك search Engine ها و Directory خواهد بود. در اين كارگاه استراتژي مختلف جستجو در اينترنت مورد بحث قرار گرفته و تمرين شد. يكي از مباحث اين كارگاه، معرفي قابليت هاي جستجوگر Google Google  scholar در مبحثي با نام Googling بود و در نهايت Meta-site هاي جامع علوم پزشكي معرفي شد.

 

2: كارگاه : نقد و داوري مقالات
 

     زمان: 5 خرداد

     تعداد شركت كننده: 17 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر آخوندزاده

اهداف:                      

همه مقالاتي كه در مجلات علمي منتشر مي شوند، الزاما معتبر و به عنوان يك منبع علمي قابل استناد نيستند. امروزه فرايندي تحت نام "ارزيابي نقادانه" (Critical Appraisal) شكل گرفته و توسعه يافته است كه بر مبناي معيارهاي مشخصي مقالات منتشر شده را نقد و ارزيابي مي كند. از طرف ديگر فرايند داوري و ارزيابي مقالات قبل از انتشار مقاله توسط مجلات نيز در اين ميان نقش مهمي را برعهده دارد، فرايندي كه تحت نام داوري "توسط همتايان" (Peer Review) شناخته شده است. دانستن و شناخت اين دو فرآيند و آشنايي به اصول و مباني آن به داوران مجلات كمك مي كند، مقالات دريافتي را مبتني بر اين اصول علمي داوري و نقد كنند. از طرف ديگر احاطه بر اصول و مباني "ارزيابي نقادانه" (critical Appraisal) فرد را در فهم و درك مقالات مورد مطالعه كمك كرده، نكات و مواردي را كه بررسي و مطالعه مقاله بايستي توسط خواننده مورد توجه قرار گيرند را يادآوري مي نمايد. با اين هدف كارگاه فوق طراحي و اجرا مي شود تا در آن مباني داوري و نقد مقالات علمي مورد تدريس قرار گرفته و شركت كنندگان با اصول نقادي علمي مقالات براي فهم بهتر و ارزيابي دقيق تر مقالات آشنا شوند. بر اين اساس سرفصل هاي آموزشي كارگاه عبارتند از: آشنايي با مباني آمار و كاربرد آن در مقالات، انواع مطالعات، نحوه ارزيابي كلي مقاله، ارزيابي و نقد مقالات تشخيصي و كارآزمايي باليني.

 

3: كارگاه : Endnote& Endnote Web
 

     زمان: 15 تير

     تعداد شركت كننده: 14نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:   

     اين نرم افزار محصول شركت ISI بوده و در دو نسخه desktop و web ارائه شده است. اين نرم افزار علاوه بر امكان مديريت رفرانس هاي مقالات، توانايي مديريت تصاوير و نمودارهاي مقالات را نيز داشته و فونت unicode طبعا فونت هاي فارسي را نيز پشتيباني مي كند. ويرايش X3 يا سيزدهم اين نرم افزار در اين كارگاه تدريس مي شود.                   

 

4: كارگاه : نقد و داوري مقالات
 

     زمان: 5 و 6 مرداد

     تعداد شركت كننده: 17 نفر

     مدرسين كارگاه: سركار خانم دكتر ليلا قاليچي و آقاي دكتر غلامرضا خليلي

اهداف:                      

همه مقالاتي كه در مجلات علمي منتشر مي شوند، الزاما معتبر و به عنوان يك منبع علمي قابل استناد نيستند. امروزه فرايندي تحت نام "ارزيابي نقادانه" (Critical Appraisal) شكل گرفته و توسعه يافته است كه بر مبناي معيارهاي مشخصي مقالات منتشر شده را نقد و ارزيابي مي كند. از طرف ديگر فرايند داوري و ارزيابي مقالات قبل از انتشار مقاله توسط مجلات نيز در اين ميان نقش مهمي را برعهده دارد، فرايندي كه تحت نام داوري "توسط همتايان" (Peer Review) شناخته شده است. دانستن و شناخت اين دو فرآيند و آشنايي به اصول و مباني آن به داوران مجلات كمك مي كند، مقالات دريافتي را مبتني بر اين اصول علمي داوري و نقد كنند. از طرف ديگر احاطه بر اصول و مباني "ارزيابي نقادانه" (critical Appraisal) فرد را در فهم و درك مقالات مورد مطالعه كمك كرده، نكات و مواردي را كه بررسي و مطالعه مقاله بايستي توسط خواننده مورد توجه قرار گيرند را يادآوري مي نمايد. با اين هدف كارگاه فوق طراحي و اجرا مي شود تا در آن مباني داوري و نقد مقالات علمي مورد تدريس قرار گرفته و شركت كنندگان با اصول نقادي علمي مقالات براي فهم بهتر و ارزيابي دقيق تر مقالات آشنا شوند. بر اين اساس سرفصل هاي آموزشي كارگاه عبارتند از: آشنايي با مباني آمار و كاربرد آن در مقالات، انواع مطالعات، نحوه ارزيابي كلي مقاله، ارزيابي و نقد مقالات تشخيصي و كارآزمايي باليني.

 

5: كارگاه search در سه سطح  مقدماتی، متوسط و پيشرفته
   

     زمان: 28 دی و 21 دی و 19 آبان  1390  

     تعداد شركت كننده: 17، 16، 18 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر كبيري

اهداف:

گستردگي منابع، حجم وسيع اطلاعات و مجموعه عظيم داده ها در اينترنت، باعث شده است كه عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نام گذارند. بي شك توانايي بازيابي اطلاعات موردنياز در اين حجم وسيع و گسترده منابع، يكي از مهارت هاي مهم و اصلي در هر علمي محسوب مي شود، اطلاعاتي كه در نگارش پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي، مقاله، پايان نامه و كتاب و حتي پاسخ به سوالات باليني و علمي روزمره موردنياز ضروري ماست. با هدف آشنايي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان پژوهشي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي، مجموعه كارگاههايي تحت عنوان كارگاههاي "جستجوي منابع الكترونيك" طراحي شده است كه در سه بخش ارائه مي شوند:

·         در كارگاه "جستجوي منابع الكترونيك 1" ابتدا در مورد اصول و مباني مرور متون صحبت خواهد شد و سپس انواع منابع اطلاعاتي در علوم پزشكي معرفي مي شوند. آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي هدف اصلي اين كارگاه است كه پس از معرفي انواع آنها، بانك اطلاعاتي مدلاين از طريق محيط pubmed به صورت كامل معرفي و امكان جستجوي كلمه اي و موضوعي در اين بانك به صورت عملي  تمرين خواهد شد. در نهايت سرويس search Alert مجموعه pubmed معرفي مي شود.

·         در كارگاه search2 مجلات الكترونيك محور اصلي كارگاه خواهد بود. در اين كارگاه در مورد روش هاي بازيابي و مرور نشريات و مقالات الكترونيك بحث خواهد شد و مجموعه Elsevier به عنوان يك مثال جامع مورد تمرين عملي قرار خواهد گرفت. در اين كارگاه، فراگيران با روش هاي browse و search مجلات الكترونيك دانشگاه آشنا شده و به صورت عملي با انواع سرويس Alert نشريات الكترونيك آشنا خواهند شد. طرز بازيابي كتاب هاي الكترونيك نيز به طور مختصر در اين كارگاه ارائه مي شود.

·         در كارگاه search3 تاكيد بر بازيابي اطلاعات از طريق محيط Web و جستجوي اينترنت با كمك search Engine ها و Directory خواهد بود. در اين كارگاه استراتژي مختلف جستجو در اينترنت مورد بحث قرار گرفته و تمرين شد. يكي از مباحث اين كارگاه، معرفي قابليت هاي جستجوگر Google Google  scholar در مبحثي با نام Googling بود و در نهايت Meta-site هاي جامع علوم پزشكي معرفي شد.

 

6: اصول روش تحقیق:

زمان: 26  آبان و 3 آذر 1390  

     تعداد شركت كننده: 15، 4 نفر

     مدرس كارگاه آقاي: دكتر حسینی، و دکتر احمدوند

اهداف:

بسیاری از ما در فعالیتهای روزانه خویش با سوالاتی روبرو می شویم که برای پاسخ دادن به هریک از این سوالات راه های متفاوتی وجود دارد. در حوزه علوم بالینی نیز پرسش هایی از قبیل مناسب تر بودن استفاده از یک شیوه درمانی، موثر بودن یک دارو در مقایسه با یک داروی دیگر و ...مواردی هستند که اکثر پزشکان همه روزه با آن مواجه می شوند. گرچه پاسخ بسیاری از این سوالات را می توان در شواهد علمی موجود جستجو نمود اما بسیاری از پزشکان دارای فرضیات ذهنی برآمده از تجربیات شخصی خویش هستند.

برای شکل دادن به هریک از سوالات پژوهشی فوق نیاز به استفاده از روش های استاندارد، آزمون شده و موثری هستیم تا علاوه بر زبان مشترک از نتایج ان ها نیز اطمینان داشته باشیم. رفع این نیاز شاید مهم ترین هدف یک دوره آموزشی اصول روش تحقیق باشد.

7: كارگاه مقاله نويسي مقدماتی و پیشرفته:

         زمان:   90/10/22، 90/11/13

         تعداد شرکت کننده:26 و 31 نفر

         مدرس کارگاه: آقای دکتر کبیری 

اهداف: 

            يكي از مهمترين وظايف واحد هاي آموزشي عالي توليد علم و به تبع آن انتشار آن مي باشد. لذا اعضاي هيئت علمي و دستياران و دانشجويان مي بايست توانائي هاي لازم در انتشار نتايج حاصل از پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي خود را داشته باشند.

            با توجه به هدف دانشگاه در ارتقاي رتبه خود در رتبه بندي هاي بين المللي، چاپ مقالات معتبر در مجلات بين المللي دنيا اهميت ويژه اي براي دانشگاه ما دارد. در سري كارگاه هاي مقاله نويسي 1 و 2 سعي مي شود توانائي هاي لازم به شركت كنندگان اين كارگاه ها در نگارش مقالات منتقل گردد
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 23:38- 1398/7/22
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر محسنی محمد قاسم - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر احمدی آملی هادي - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات