۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد | Thursday 21 June 2018  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

اخبار
نوبت دهي
بيهوشي- د - پ
درباره بيمارستان
تازه هاي درمانگاه
پزشکي قانوني - د - پ
معاونت ها
راهنماي طبقات
پزشکي ورزشي - د - پ
اساتيد و پزشکان
گالري
روانپزشکي و روانپزشکي سالمند - د - پ
بخش ها
نظرات و پيشنهاد
کلينيک تشنج و انواع صرع - د - پ
درمانگاه ها
پرسش و پاسخ
کلينيک داخلي - د - پ
مراکز تحقيقاتي
غدد - د- پ
کلينيک فشار خون - د - پ
روابط عمومي
روماتولوژي - د -پ
طب فيزيکي - د - پ
ندای سلامت
بيماري هاي عفوني - د -پ
ريه - د -پ
مقالات و نشريات پزشکي
گوارش - د- پ
برنامه درمانگاه هاي صبح
صداي بيمارستان سينا
قلب - د -پ
برنامه درمانگاه هاي عصر
سيماي بيمارستان سينا
جراحي قلب - د - پ
آريتمي - د - پ
MAP
داخلي مغز و اعصاب - د -پ
جراحي ترميمي دست - د - پ
فرم ثبت خطاها در بيمارستان سينا
جراحي مغز و اعصاب- د -پ
چاقي - د - پ
فرم سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان
جراحي عمومي - د - پ
تصويربرداري مداخله اي - د - پ
جملات قصار
جراحي عروق - د - پ
عمومي - د - پ
جشنواره نوآوری سينا
جراحي پلاستيک - د -پ
هيپوفيز - د - پ
فرهنگ لغت
ارتوپدي - د - پ
جراحي پستان - د - پ
پيوند هاي ويژه
اورولوژي - د - پ
درد - د - پ
مرکز ثبت سرطان بيمارستان سينا
نفرولوژي - د - پ
جراحي فک و صورت - د - پ
پزشکان درمانگاه
خون و انکولوژي - د - پ

      

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر کتابچی ابراهيم - متخصص جراحي مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر قيني محمدرضا - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژي)
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات