۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن | Wednesday 22 January 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

اخبار
پزشکان درمانگاه
معرفي بيماران طب ورزشي
درباره بيمارستان
نوبت دهي
معرفي بيماران روانپزشکي
معاونت ها
تازه هاي درمانگاه
معرفي بيماران MS
اساتيد و پزشکان
راهنماي طبقات
معرفي بيماران سکته مغزي
بخش ها
گالري
معرفی بیماران صرع
درمانگاه ها
نظرات و پيشنهاد
معرفی بیماران کولورکتال
مراکز تحقيقاتي
پرسش و پاسخ
معرفي بيماران Breast
روابط عمومي
غدد - د- پ
معرفي بيماران جنرال (جراحی)
ندای سلامت
روماتولوژي - د -پ
معرفي بيماران دست (جراحی)
مقالات و نشريات پزشکي
بيماري هاي عفوني - د -پ
معرفي بيماران ICU
صداي بيمارستان سينا
گوارش - د- پ
معرفي بيماران PAIN
سيماي بيمارستان سينا
قلب - د -پ
معرفي بيماران جنرال (بیهوشی)
MAP
جراحي قلب - د - پ
معرفي بيماران آرتروسکوپي
فرم ثبت خطاها در بيمارستان سينا
داخلي مغز و اعصاب - د -پ
معرفي بيماران ستون فقرات
فرم سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان
جراحي مغز و اعصاب- د -پ
معرفي بيماران دست (ارتوپدي)
جملات قصار
جراحي عمومي - د - پ
معرفي بيماران جنرال (ارتوپدي)
جشنواره نوآوری سينا
جراحي عروق - د - پ
معرفي بيماران پيوندکلیه
معرفی بیماران لاپاروسکوپی
جراحي پلاستيک - د -پ
معرفي بيماران اندويورولوژي
فرهنگ لغت
ارتوپدي - د - پ
معرفي بيماران جنرال (ارولوژی)
پيوند هاي ويژه
اورولوژي - د - پ
معرفي بيماران سردرد
معرفی بیماران آموزشي
نفرولوژي - د - پ
معرفی بیماران سرطان شناسي
معرفی بیماران ارولوژي
خون و انکولوژي - د - پ
معرفی بیماران جنرال (داخلي)
معرفی بیماران ارتوپدي
بيهوشي- د - پ
معرفي بيماران داخلي (قلب)
معرفی بیماران پزشکی هسته ای
پزشکي قانوني - د - پ
معرفي بيماران جراحي قلب
معرفی بیماران بیهوشی، مراقبتهای ویژه و درد شناسی
پزشکي ورزشي - د - پ
دکتر سيدهاله اشرف طالش
معرفی بیماران پاتولوژي
روانپزشکي و روانپزشکي سالمند - د - پ
دکتر هوشيار هنرمند
معرفی بیماران جراحي مغز و اعصاب
کلينيک تشنج و انواع صرع - د - پ
دکتر رضا حاجبي
معرفی بیماران جراحی عمومی
کلينيک داخلي - د - پ
دکتر احسان رحيم پور
معرفی بیماران پزشکی ورزشی
کلينيک فشار خون - د - پ
دکتر حسين ذبيحي محمودآبادي
معرفی بیماران جراحي عروق
طب فيزيکي - د - پ
دکتر محمد طالب پور
معرفی بیماران پزشکی قانونی
ريه - د -پ
معرفي بيماران جراحي پلاستيک
معرفی بیماران داخلي
برنامه درمانگاه هاي صبح
دکتر مريم ابوالحسني
معرفی بیماران گوارش
برنامه درمانگاه هاي عصر
دکتر مريم ميرشاهي
معرفی بیماران ريه
آريتمي - د - پ
دکتر پانته آ آريا
معرفی بیماران نفرولوژي
جراحي ترميمي دست - د - پ
دکتر محمود اکبري
معرفی بیماران روماتولوژي
چاقي - د - پ
دکتر محدثه آزادواري
معرفی بیماران غدد
تصويربرداري مداخله اي - د - پ
کلينيک چاقي
معرفی بیماران عفوني
عمومي - د - پ
دکتر مريم ابوالحسني - چاقي
معرفی بیماران راديولوژي
هيپوفيز - د - پ
Breast imaging (معرفي بيماران راديولوژي)
معرفی بیماران جراحی فک و صورت
جراحي پستان - د - پ
Genitourinary imaging (معرفي بيماران راديولوژي)
معرفی بیماران قلب
درد - د - پ
GI tract imaging (معرفي بيماران راديولوژي)
معرفی بیماران طب اورژانس
جراحي فک و صورت - د - پ
Intervention (معرفي بيماران راديولوژي)
معرفی بیماران مغز و اعصاب
معرفي بيماران فيزيوتراپي
Musculoskeletal imaging (معرفي بيماران راديولوژي)
مرکز ثبت سرطان بيمارستان سينا
معرفي بيماران طب فيزيکي و توانبخشي
Neuroradiology (معرفي بيماران راديولوژي)

      

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اکبری محمود - متخصص فیزیوتراپی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر پاینده مهر پویا - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات