۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير | Friday 3 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

دکتر خواجوی محمدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت هاي ويژه
دکتر خوشنویس مریم - متخصص قلب
دکتر ذبیحی محمود آبادی حسین - متخصص جراحی عمومی
دکتر رازقی عفت - متخصص داخلي فوق تخصص نفرولوژی
دکتر رحیم پور احسان - متخصص جراحی عمومی
دکتر رحیم زاده حرمت - فوق تخصص نفرولوژي
دکتر رسولی فاطمه - متخصص طب اورژانس
دکتر رضایی فر آتیه- متخصص قلب
دکتر رهبر مریم - متخصص داخلي، فوق تخصص نفرولوژی
دکتر زهتاب محمدجواد - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر سادات ناصری آزاده - متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
دکتر ستوده نیا مهران - متخصص طب اورژانس
دکتر سلیم زاده احمد- متخصص داخلي، فوق تخصص روماتولوژی
دکتر سلیمی جواد - متخصص جراحي عمومي فوق تخصص جراحي عروق
دکتر سیاوشی بابك - متخصص جراحی استخوان و مفاصل( ارتوپدی) و فلوشیپ هیپ
دکتر شاکریان بهنام - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر شریعت محرری رضا- متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دکتر شریف نیا سیدحمیدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
دکتر شریفی عليرضا - متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش
دکتر شيراني بيدآبادي محمد - متخصص جراحي مغز و اعصاب

  از صفحه : 3 تا 6  3 - 4 - 5 - 6 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر بحرینی مریم - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر بدری امیرعلی - متخصص جراحی فک و صورت
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات