۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر | Monday 15 October 2018  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

بیماران EEG MONITORING در بخش VIPبیمارستان سینا
اولین بیمار فک وصورت درVIPبستری شد.
VIP/ بخش سنگ شکن
بیماران UDS در سنگ شکن بخش VIP
بیستمین بیمار VIDEO EEG MONITORING
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1390/ تعداد جراحی های عمومی انجام شده درVIP
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال1390 / تعداد جراحی های ارولوژی انجام شده درVIP
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1390 / تعداد جراحی های عروقی انجام گرفته درVIP
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1390 / تعداد جراحی های ارتوپدی انجام شده درVIP
گزارش عملکرد سه ماهه سال 1390 / تعداد جراحی های اعصاب انجام شده درVIP
آغاز پذیرش بیماران سرپایی سنگ شکن در VIP
VIDEO EEG MONITORING در بخش VIP
بیمار پیوند کلیه در بخش VIP بیمارستان سینا
اتباع خارجی بستری در بخش VIP
بخش VIP مرکز آموزشی درمانی سینا جنرال بوده و در کلیه سرویس ها بیمار پذیرش کرده است
امکانات و تجهیزات اتاق های بستری در بخش VIP
بخش VIP مرکز آموزشی درمانی سینا در یک نگاه
اولین های بخش vip بیمارستان سینا
بخش vip مرکز آموزشی درمانی سینا
گالري تصاوير بخش VIP بيمارستان سينا سري اول
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر مرادي تبریز هديه - متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی)
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر بخت آور خديجه - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات