۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
لیست کشیک تیر1399
لیست کشیک خرداد 1399
لیست کشیک اردیبهشت 1399
لیست کشیک اردیبهشت 1399
اصلاحیه نهایی لیست کشیک اورولوژی فروردین 1393
لیست کشیک گروه جراحی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه بیهوشی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه ارتوپدی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه CPR - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه داخلی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه رادیولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه پاتولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - اسفند ماه 1392
لیست کشیک درمانگاه فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست کشیک جراحی فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست مدیران کشیک - اسفند ماه 1392
لیست کشیک اساتید طب اورژانس - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه ارولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - آذر ماه 1392
لیست کشیک اساتید طب اورژانس - آذر ماه 1392

  از صفحه : 1 تا 2  1 - 2 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر ظفرقندی محمدرضا - متخصص جراحي عمومي، فوق تخصص جراحی عروق
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر کاظمی سعید علی- فوق تخصص آریتمی و الکتروفیزیولوژی و پیس میکر
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات