۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر | Friday 25 September 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
لیست کشیک مهر ماه 1399
لیست کشیک شهریورماه 1399
لیست کشیک مرداد 1399
لیست کشیک تیر1399
لیست کشیک خرداد 1399
لیست کشیک اردیبهشت 1399
لیست کشیک اردیبهشت 1399
اصلاحیه نهایی لیست کشیک اورولوژی فروردین 1393
لیست کشیک گروه جراحی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه بیهوشی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه ارتوپدی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه CPR - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه داخلی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه رادیولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه پاتولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - اسفند ماه 1392
لیست کشیک درمانگاه فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست کشیک جراحی فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست مدیران کشیک - اسفند ماه 1392
لیست کشیک اساتید طب اورژانس - اسفند ماه 1392

  از صفحه : 1 تا 2  1 - 2 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر نیکوبخت محمدرضا - متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر بنایی محسن - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات