۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
اصلاحیه نهایی لیست کشیک اورولوژی فروردین 1393
لیست کشیک گروه جراحی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه بیهوشی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه ارتوپدی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه CPR - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه داخلی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه رادیولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه پاتولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - اسفند ماه 1392
لیست کشیک درمانگاه فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست کشیک جراحی فک و صورت - اسفند ماه 1392
لیست مدیران کشیک - اسفند ماه 1392
لیست کشیک اساتید طب اورژانس - اسفند ماه 1392
لیست کشیک گروه ارولوژی - اسفند ماه 1392
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس - آذر ماه 1392
لیست کشیک اساتید طب اورژانس - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - آذر ماه 1392
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - دستیاران طب اورژانس سال یک
لیست کشیک آذرماه1390
لیست کشیک آبان ماه1390

  از صفحه : 1 تا 2  1 - 2 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر اعتضادی فرهاد - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر رحیم پور احسان - متخصص جراحی عمومی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات