۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين | Sunday 29 March 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع وقفه تنفسی حین خواب مورخ 21 آبان ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع Needle stick injury مورخ 14 آبان ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع جایگاه تغذیه وریدی در بیماران بدحال در بخش مراقبت های ویژه مورخ 30 مهرماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع EVAR AND TEVAR مورخ 23 مهر ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع Preoperative cardiac evaluation مورخ 2 مهر ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع مايع درماني در بيماران بد حال بستري در مراقبت هاي ويژه مورخ 25 تیرماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع رویکرد درمانی به سندرم گیرافتادگی شانه مورخ 18 تیرماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع داروهای آنتی کواگولانت خوارکی جدید مورخ 11 تیرماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع کنتراست نفروپاتی مورخ 4 تیرماه 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع مدیریت همودینامیک بیماران سپتیک شوک مورخ 28 خردادماه 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع حافظه و اختلالات آن مورخ 21 خردادماه
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع پانکراتیت حاد مورخ 7 خردادماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع اهمیت به تعویق انداختن اعمال جراحی الکتیو بیمارانی که در وضعیت بهینه ( Optimized ) خود از نظر سلامت عمومی و بیمارهای زمینه نیستند
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع مدیریت درمان آرتورز زانو مورخ 24 اردیبهشت ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع روش های تشخیصی و درمانی در تومورهای نورواندوکرین مورخ 17 اردیبهشت ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع کاردیو انکولوژی ( کاردیوتو کسیسیتی) مورخ 10 اردیبهشت ماه سال 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع Narcotics in pain management مورخ 3 اردیبهشت 98
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع تشخیص، درمان و پیگیری کانسرهای تمایز یافته تیروئید؛ اصول کلی و موارد خاص مورخ 21 اسفند ماه 97
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع آیا جراح می تواند جراحی بسته انجام دهد مورخ 14 اسفند ماه 97
فایل صوتی کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع ترومای ماگزیلوفاشیال مورخ 7 اسفندماه سال 97

  از صفحه : 1 تا 5  1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر کریمی يارندي كوروش - متخصص جراحي مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر صبح رخشانخواه امیرحسین- متخصص قلب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات