۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

محترم بودن ، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است
اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
راستی و درستی تنها سکه ای است که در همه جا قیمت دارد.
تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن
برای این که پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو
به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد
شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم
برای اداره کردن خویش از عقلت استفاده کن، برای اداره کردن دیگران از قلبت
دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت
برای اداره کردن خویش از عقلت استفاده کن، برای اداره کردن دیگران از قلبت
راستی و درستی تنها سکه ای است که در همه جا قیمت دارد
هرکس مرتکب اشتباهی نشده است، اکتشافی نیز نکرده است
اگر بخواهیم کاری را بکنیم راهش را پیدا می کنیم، اگر نخواهیم کاری را بکنیم بهانه اش را پیدا می کنیم
برای اداره کردن خویش از عقلت استفاده کن، برای اداره کردن دیگران از قلبت
شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است
همیشه معیاری بالاتر از آنچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزیند. (ارسطو)
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر شکوری راد علي - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر کاظمی سعید علی- فوق تخصص آریتمی و الکتروفیزیولوژی و پیس میکر
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات