۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

حضور بیمارستان سينا در نخستين همایش اولین روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 / نوآوری در سینا؛ دکتر اتابک نجفی (قسمت دوم)
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در گروه بیهوشی بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری تیمی بیمارستان سینا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در گروه تحقیقات ترومای بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوري در بخش راديولوژي بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در سینا؛ دکتر غلامرضا پورمند(قسمت اول)
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در سينا؛ دکتر ناصر عبدلی
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوري در گروه نوروسرجري و گروه غدد داخلي بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در گروه ارتوپدي بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در سینا؛ دکتر غلامرضا پورمند(قسمت دوم)
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در سینا؛ دکتر محمود معتمدی
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوریهای گروه ارولوژی بیمارستان سینا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوریهای گروه نورولوژی بیمارستان سینا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوریهای حوزه آموزشی بیمارستان سینا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /روش ابداعي اكسترنال فيكساتور دكتر رضائيان در بخش ارتوپدي بيمارستان سينا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 / مجموعه نوآوریهای بیمارستان سینا
در راستای برگزاری جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ نهم اسفندماه سال1390 /نوآوری در سینا؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی
کسب جایزه حکیم جرحانی سيزدهمين جشنواره ابن سينا توسط دکتر تقاء
دكتر محرري از بكارگيري دستگاه ROTEM (Rotational Thromboelastometry) براي اولين بار در كشور، در بيمارستان سينا و همچنين بخش پيوند كبد بيمارستان امام خميني خبر داد.

  از صفحه : 1 تا 2  1 - 2 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر شکوری راد علي - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر اخضری فريبا - متخصص پزشکی هسته ای
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات