۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | Monday 25 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
مصاحبه با حاج محمدی سرپرستار موفق بخش جراحی اعصاب مردان
عملکرد موفق پوران فتحی سرپرستار بخش آی سی یو اورژانس بیمارستان سینا
شرح داروی کلیندامایسین‌ توسط دکتر اکبری مسئول داروخانه بیمارستان سینا
راز 40 كیلوگرم كاهش وزن چیست؟
مصاحبه دکتر اکبری در خصوص کتابچه جدید دارویی
مصاحبه با ناهید قدری سرپرستار موفق بخش داخلی زنان
مصاحبه دکتر محسن اکبری در خصوص کتابچه جدید دارویی بیماستان سینا
مصاحبه با فاطمه گرجی زاده سرپرستار موفق بخش جراحی یک
شرح داروی سيپروفلوكساسين‌ توسط دکتر اکبری مسئول داروخانه بیمارستان سینا
تشکر واحد داروخانه از همکاری صادقانه پرستاران بخش آی سی یو و درمانگاه اورژانس
تشریح داروی سفالکسین توسط دکتر اکبری مسئول داروخانه بیمارستان سینا
مصاحبه با سرپرستار موفق بخش نورولوژی مردان
تشریج داروی سفتي‌ زوكسيم‌ توسط دکتر اکبری مسئول داروخانه بیمارستان سینا
توضیح دکتر اکبری سرپرست داروخانه بیمارستان سینا در خصوص گروه دارویی ANTILEPROTIC DRUGS
از سوی داروخانه بیمارستان سینا پرستار نمونه خردادماه سال 92 اعلام شد
پیام تبریک واحد داروخانه به مناسبت روزبزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
آماده شدن اطلاعات دارویی دسته آنتی بیوتیک در دارونامه اینترنتی بیمارستان سینا
فارماکوپه داروئی داروخانه به زودی در سایت بیمارستان سینا
پرستار نمونه اردیبهشت ماه سال 92 اعلام شد
خبر به پایان رسیدن نگارش کتابچه داروئی داروخانه بیمارستان سینا

  از صفحه : 1 تا 3  1 - 2 - 3 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر احمدی کرویق ساناز - متخصص مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتریحیی زاده لنگرودی سیدرضا - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - فلوشیپ پیوند کلیه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات