۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

 

بسمه تعالی

نظام پيشنهادات عبارتست از  يك نظام مدون براي فعال كردن ذهن افراد و به كارگيري ايده ها و نظرات آنان جهت حل مشكلات و نارسائيهاي موجود و بهبود فعاليتهاي سازمان و همسو سازي هرچه بيشتر اهداف فردي با اهداف سازماني و در نتيجه افزايش انگيزه و تعهد و تعلق سازماني كاركنان نسبت به تمامي امور در سازمان.

 

نظام مديريت مشاركتي ، نظام همكاري فكري و عملي كليه كاركنان يك سازمان با سطح مختلف مديريتي آن سازمان است .در اين نظام كليه افراد سازمان در باره روشهاي حل مسائل و مشكلات و ارتقاي بهره وري سازمان فعالانه انديشيده و حاصل تفكر ، تاُمل و تعمق فردي و تبادل نظر هاي گروهي را در قالب طرحها و پيشنهادات به سازمان ارائه مي كنند . بدين طريق در سازمان يك نظام همفكري و هم انديشي تواُم با روح جمعي براي رسيدن به اهداف سازمان ايجاد شده و مديريت امكان مي يابد از گنجينه غني انديشه ها و نظرات و راه حلهاي مختلف در جهت نيل به اهداف سازمان بهره مند شوند و در فضايي صميمي ، ضمن شناخت استعدادها و قابليت هاي فردي كاركنان و اهميت دادن به آنان ، روحيه همكاري و مشاركت را در سازمان تقويت كند.

 

نظام نامه مدیریت پیشنهادها و بانک ایده در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی سینا

 

 

 

 

 
 

 موضوع :

 نظام نامه مدیریت پیشنهادها و بانک ایده در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی سینا (همه با هم بیاندیشیم)

 توضیحات :

 

یکی از انبوه مسائل و مشکلاتی که در سازمان های کشور، قابل مشاهده است، نبود و یا اثربخش نبودن سیستم های انگیزشی مناسب و کارآمد می باشد.

 

::     فرمت ارسال پیشنهادات و ایده ها

 


معرفی اساتید و پزشکان
دکتر شيراني بيدآبادي محمد - متخصص جراحي مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر علیمحمدی میثم - متخصص جراحی مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات