۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر | Sunday 8 December 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

 

 

 


گزارش هفتگی دستیاران بخش میزراه یک بیمارستان سینا در تاریخ 29 تیر ماه 94 با موضوع « درمان تومور رتروپریتوئن » برگزار شد
گزارش هفتگی دستیاران بخش میزراه یک بیمارستان سینا در تاریخ 22 تیر 94 با موضوع « درمان توبرکولوز سیستم ادراری » برگزار شد
گزارش هفتگی دستیاران بخش میزراه یک در تاریخ 10 تیر 94 با موضوع « توبرکولوز سیستم ادراری » برگزار شد.
گزارش هفتگی دستیاران بخش میزراه یک در تاریخ 2 تیر 94 با موضوع « دیورتیکول مجرا در خانمها برگزار شد.
اخبار آموزشی / برگزاری دومین گزارش هفتگی بهمن ماه دستیاری دربخش میزراه یک بیمارستان سینا
اخبار آموزشی / برگزاری گزارش هفتگی دستیاری دربخش میزراه یک
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر صفایی آرش - متخصص طب اورژانس
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر خواجوی محمدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت هاي ويژه
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات