۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - دی 1392
لیست کشیک مدیران بیمارستان سینا - دی 1392
لیست کشیک گروه ارولوژی - دی 1392
لیست کشیک گروه CPR - دی 1392
لیسک کشیک گروه رادیولوژی - دی 1392
لیست کشیک گروه بیهوشی - دی 1392
لیست کشیک گروه جراحی اعصاب - دی 1392
لیست کشیک گروه داخلی اعصاب - دی 1392
لیست کشیک گروه ارتوپدی - دی 1392
لیست کشیک گروه داخلی - دی 1392
لیست کشیک جراحی - دی 1392
لیست کشیک گروه جراحی فک و صورت - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه رادیولوژی - آذر ماه 1392
لیست کشیک مدیران کشیک - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه داخلی اعصاب - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه داخلی - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه جراحی اعصاب - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه جراحی - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه پاتولوژی - آذر ماه 1392
لیست کشیک گروه بیهوشی - آذر ماه 1392

  از صفحه : 2 تا 3  1 - 2 - 3 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر جمالی رایکا- متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر حدادی آذر - متخصص بیماریهای عفونی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات