۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير | Saturday 11 July 2020  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

لیست کشیک گروه ارولوژی - آذر ماه 1392
لیست کشیک ارتوپدی - آذر ماه 1392
لیست کشیک cpr - آذر ماه 1392
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - اساتید طب اورژانس
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - دستیاران طب اورژانس سال 2
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - دستیاران طب اورژانس سال 3
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - جراحی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - مدیران کشیک
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - درمانگاه فک و صورت
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - فک و صورت
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - رادیولوژی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - داخلی اعصاب
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - داخلی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - جراحی اعصاب
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - بیهوشی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - ارولوژی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - ارتوپدی
لیست کشیک اساتید و دستیاران آبان ماه 1392 - cpr

  از صفحه : 3 تا 3  1 - 2 - 3 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر حسن زاده آرمان - متخصص پزشکی هسته ای
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شریفی عليرضا - متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات